Oslo 20211223. Lille juleaften ettermiddag i Oslo sentrum. Stortinget i julelys fra juletreet på Eidsvoll plass.Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Oslo 20211223. Lille juleaften ettermiddag i Oslo sentrum. Stortinget i julelys fra juletreet på Eidsvoll plass.Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Ingen tegn til utenlandsk påvirkning av stortingsvalget

En ny undersøkelse viser ingen tegn til at utenlandske aktører har prøvd å påvirke valget i fjor. Men forskerne fant flere eksempler på desinformasjon.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har på oppdrag fra regjeringen gått gjennom stortingsvalget i 2021 for å kartlegge om valget ble utsatt for uønsket informasjonspåvirkning fra utenlandske aktører.

FFI har ikke gjort funn som tyder på at utenlandske aktører har forsøkt å påvirke valgresultatet, valgdeltakelsen eller tilliten til valget, konkluderes det med i rapporten.

Desinformasjon

Men funnene viser imidlertid at utenlandske, ikke-statlige aktører aktivt forsøker å spre desinformasjon til et norsk publikum gjennom sosiale medier som nettsider, Facebook og Twitter.

Disse forsøkene oppnår imidlertid kun et begrenset liv i sosiale medier i Norge, med relativt lite spredning og få interaksjoner.

– Selv om vi ikke fant noe som tyder på at valget ble forsøkt påvirket, så viser våre undersøkelser at det er aktører der ute som skaper og sprer informasjon på norsk, rettet mot et norsk publikum. Noe handler om desinformasjon hvor det er manipulasjonsteknikker bak, som for eksempel falske kontoer, sier fagdirektør Eskil Grendahl Sivertsen ved FFI til VG.

Millioner av meldinger

Forskerne har valgt å konsentrere undersøkelsene sine rundt de to sosiale mediene fordi en vesentlig del av den offentlige debatten foregår der. Disse plattformene har også tidligere har blitt brukt i en rekke påvirkningsoperasjoner i og mot andre stater.

Forskerne har totalt undersøkt 12,5 millioner kommentarer på Facebook og 360.000 twittermeldinger. Samtidig har forskerne ikke hatt mulighet til å undersøke en rekke andre plattformer på grunn av tekniske, juridiske og/eller ressursmessige begrensninger.

– Vår vurdering er likevel den at om en aktør skulle ha oppnådd noe særlig effekt med valgpåvirkning, så mener vi at de ikke ville ha vært i stand til det, uten at vi hadde funnet noen spor av det i våre analyser, sier Sivertsen.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS