Årets presidentvalg har den høyeste deltakelsen siden 1900, da 73,7 prosent av de registrerte velgerne avga stemme.
Årets presidentvalg har den høyeste deltakelsen siden 1900, da 73,7 prosent av de registrerte velgerne avga stemme.

Høyeste valgdeltakelse i USA på 120 år

Valgdeltakelsen i årets presidentvalg ser ut til å bli den høyeste siden 1900.

Ifølge Election Project ved University of Florida er det avgitt over 160 millioner stemmer i årets valg, noe som tilsvarer 66,9 prosent av de registrerte velgerne.

Dersom man tar utgangspunkt i hvor mange som er i stemmeberettiget alder i USA, slik man gjør i Norge og mange andre land, var valgdeltakelsen på rundt 62 prosent.

Ved presidentvalget i 2016 ble det avgitt 139 millioner stemmer. 59,2 prosent av de registrerte velgerne, eller 54,7 av alle i stemmeberettiget alder avga da stemme.

Årets presidentvalg har den høyeste deltakelsen siden 1900, da 73,7 prosent av de registrerte velgerne avga stemme.

Da hadde imidlertid verken svarte eller kvinner stemmerett i USA.

Powered by Labrador CMS