Flere norske borgere med innvandrerbakgrunn stemte ved stortingsvalget i 2017 enn ved valget fire år tidligere. (Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix)
Flere norske borgere med innvandrerbakgrunn stemte ved stortingsvalget i 2017 enn ved valget fire år tidligere. (Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix)

Flere innvandrere stemte ved stortingsvalget i 2017

Valgdeltakelsen blant innvandrere økte i 2017 sammenlignet med valget i 2013, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det var i all hovedsak flere innvandrere fra Afghanistan, Iran, Irak, Kosovo, Vietnam, Pakistan, India og Bosnia, som i 2017 gikk til valgurnene. I tillegg var det en økning i valgdeltakelsen blant norskfødte med innvandrerforeldre, heter det SSB-rapporten.

Blant innvandrere fra Norden, østeuropeiske EU-land og Vest-Europa, gikk imidlertid valgdeltakelsen ned.

Ved de to siste stortingsvalgene har valgdeltakelsen for norske borgere med innvandrerbakgrunn vært på 55 prosent, mens valgdeltakelsen har vært på 80 prosent for norske borgere uten innvandrerbakgrunn.

7 prosent av de stemmeberettigede i Norge i 2017 hadde innvandrerbakgrunn. I Oslo, som er valgdistriktet med flest innvandrere, utgjorde befolkningen med innvandrerbakgrunn rundt 20 prosent av valggrunnlaget. Også i kommunene rundt bor det mange med innvandrerbakgrunn med stemmerett.

Ifølge SSB stemte 60 prosent av gruppen med bakgrunn fra Afrika og Asia på Arbeiderpartiet, mens personer med bakgrunn fra østeuropeiske EU-land i større grad stemte på høyresidens partier og spesielt Frp.

Innvandrere med bakgrunn fra vesteuropeiske land stemte i stor grad som befolkningen for øvrig.

Powered by Labrador CMS