Det er ingen tvil om at man trenger utholdenhet når man har barn. Men er det slik at menn får barn fordi de har god kondis? Eller er det ganske enkelt slik at mennene får god kondis fordi de har barn?
Det er ingen tvil om at man trenger utholdenhet når man har barn. Men er det slik at menn får barn fordi de har god kondis? Eller er det ganske enkelt slik at mennene får god kondis fordi de har barn?

Menn med god kondis har flere barn

God inntekt og høy utdanning øker sjansen for å få barn. Nå viser en ny studie at kondisen også spiller en rolle - for menn.

Nesten hver fjerde mann i Norge er barnløs ved fylte 45 år, ifølge tall fra SSB.

Og stadig flere menn forblir barnløse livet ut, selv om de gjerne kunne ønske seg barn.

Dessuten stuper sædkvaliteten til vestlige menn.

Hva kjennetegner menn som får barn, sammenlignet med de som forblir barnløse?

Vi vet fra før at menn som tjener bra og har høy utdanning, får flere barn. Vi vet også at en sunn BMI og høy IQ har noe å si. I tillegg kommer kondis:

– Jeg ble overrasket over at sammenhengen mellom kondisjon og antall barn var så sterk, sier den svenske forskeren Martin Kolk fra Stockholms universitet i en pressemelding.

Han er en av forskerne bak en ny studie som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B.

Hvorfor gir god kondis flere barn?

Forskerne forklarer det slik:

– Menn med bedre helse, det vil si bedre kondisjon og en BMI mellom 19 og 25, kan sees på som mer attraktive på markedet, sier Kolk i pressemeldingen.

Menn som var overvektige mellom 17 og 20 år, hadde nesten dobbelt så stor sannsynlighet for å forbli barnløse enn menn som hadde moderat BMI, det vil si at de verken var undervektige eller overvektige.

Martin Kolk mener det er to mulige forklaringer på at BMI og kondisjon er viktig for barneproduksjon:

– Trening og BMI kan også sees på som et mål på god fysisk helse generelt. Det betyr at menn som er i god form og har normal vekt, også har en generelt god helsetilstand. Da har de utholdenhet, energi til å jobbe mye og er i stand til å få mange barn, mener han.

Data fra sesjoner i militæret

Forskerne hentet data fra svenske menn som var på sesjon i militæret mellom 1950 og 1970. Da var de mellom 17 og 20 år.

Der fant forskerne informasjon om kondisjon, BMI og IQ.

Deretter hentet de informasjon om mennenes utdanning, lønn og antall barn fra svenske befolkningsregistre.

Og de fant altså et tydelig mønster: Jo bedre form mennene var i, jo flere barn fikk de senere i livet

Høyere utdanning og inntekt

Ifølge forskerne har menn med høyere IQ, inntekt og utdannelse ikke bare større sannsynlighet for å få barn, de har også høyere sannsynlighet for å få flere barn.

Dette blir bekreftet av norske studier på menn som ikke får barn.

I 2018 gjennomførte Trude Lappegård, sosiologiprofessor ved Universitetet i Oslo, en studie som viser at menn med lav inntekt og dårlig helse, får sjeldnere barn.

Hun fant at dette også gjelder kvinner.

– Tidligere var bildet motsatt blant kvinner: De med høy utdanning hadde størst sannsynlighet for å ende opp som barnløse. Nå har det snudd. Nå er det kvinner med lav utdanning som sjeldnere får barn, sa Lappegård til forskning.no.

Stopper ved fem barn

Det at høyere inntekt og utdanning er knyttet til sjansen for å få flere barn, gjelder imidlertid bare for opptil fire barn.

Med fem barn snur trenden seg. Det er menn med lav inntekt og utdanning som får så mange barn.

Men disse er det få av.

Ifølge den svenske forskeren kan forklaringen på sammenhengen mellom inntekt, utdanning og mer enn fire barn ha å gjøre med normer i samfunnet.

– En tolkning er at det er et ideal blant vellykkede, velstående familier at fire barn er maksimalt. Hvis du har flere barn enn det, kan andre begynne å stille spørsmål ved valget ditt, mener han.

Referanse:

Martin Kolk og Kieron Barclay: Cognitive ability and fertility among Swedish men born 1951–1967: evidence from military conscription registers. Proceedings of the Royal Society B. Mars 2021.

Powered by Labrador CMS