Sosiale aktiviteter får hjernene til å bli

At folk flytter inn til storbyen kan tappe småbyer, tettsteder og bygda for ressurssterke innbyggere. Sosiale aktiviteter kan få studenter til å bli.

Ålesund skriker etter kompetanse. (Foto: Matt og Kim Rudge)
Ålesund skriker etter kompetanse. (Foto: Matt og Kim Rudge)

Forskning på kundetilfredshet har blitt brukt til å evaluere alt fra ketchup til kontormøbler. Nå har forskere brukt et lignende redskap for å ta rede på hvordan unge menn og kvinner trives i Ålesund og på den lokale høgskolen.

Målet er å forstå bedre hva som får unge voksne til å slå rot i en småby og bli værende for studier og karriere. Det er viktig for lokalsamfunn som tørster etter menneskelig kapital.

Sosiale og kulturelle tilbud gjør at mange unge, kloke hoder blir, ifølge studie. 

Hjerneflukt

Ålesund og områdene rundt tiltrekker seg store, internasjonale selskaper, til næringer som fiskeoppdrett, omega-3-produksjon og skipsbygning. Det er altså nok av arbeidsplasser i den vakre byen, men allikevel velger mange unge ålesundere å flytte når de når voksenalderen.

- Våre dyktige ungdommer flytter ut for å ta utdanning, og mange av dem kommer aldri tilbake, sier Øyvind Helgesen ved Høgskolen i Ålesund. Helgesen ledet en studie av “brain drain” fra regionen.

Helgesen forklarer at kun en fjerdedel av utflytterne kommer tilbake for å arbeide. Ålesunds innbyggertall vokser likevel på grunn av et relativt stort antall innflyttere, men de fleste nykommerne mangler utdanningen og ekspertisen som lokalsamfunnet trenger.

- Næringslivet skriker etter kompetanse, sier han.

En kontinuerlig utstrømming av menneskelig kapital vil på sikt redusere ålesundsområdets apell for norske og internasjonale investorer, etter hvert som den nødvendige arbeidskraften blir dyrere og vanskelig å få tak i. Resultatet kan bli et svekket lokalsamfunn.

Lojalitet får folk til å bli

Helgesen og kollegaene hans argumenterer for at studenters lojaliteten til regionen, studentbyen og høgskolen er svært viktig for at samfunnet skal ha en positiv utvikling.

Øyvind Helgesen er professor ved Institutt for Internasjonal Markedsføring ved HiÅ. (Foto: HiÅ)
Øyvind Helgesen er professor ved Institutt for Internasjonal Markedsføring ved HiÅ. (Foto: HiÅ)

Studenter som er lojale blir oftere igjen for å fullføre studier, og bidrar oftere til den lokale økonomien, og Helgesen og kollegaene hans forsøkte derfor å finne ut hva som er de viktigste driverne for denne typen lojalitet.

De foretok en spørreundersøkelse med 186 deltakere fra Høgskolen i Ålesund, noe som tilsvarer omtrent åtte prosent av den totale studentmassen.

Etter å ha korrigert for kostnadene av å bytte læringssted fant forskerne at sosiale aktiviteter var avgjørende for å øke studentenes lojalitet. Begrepet omfatter sosiale aktiviteter både i byen og på høgskolen, samt tilgang til informasjon om slike aktiviteter.

Studentene ble stilt spørsmål om hvor fornøyd de var med byens uteliv, sosiale tilbud, kulturelle tilbud og i hvilken grad utvalget var variert.

Tydelig melding til myndigheter

Mens funnet i seg selv ikke er spesielt overraskende er det viktig, ettersom studien sender en klar og statistikkbasert melding til utdanningsinstitusjonen og de lokale myndighetene.

- Jeg blir så overrasket av at man kan finne statistiske resultater som er såpass klare, og at man ut fra disse kan sette igang tiltak. Kompleksiteten som man tror er der, er der, men samtidig får man frem at studentene peker på ting som man kan gjøre.

Kort sagt er nøkkelen til å holde på ungdommen og hindre utflytting å forbedre studentenes trivsel. Helgesen understreker at myndighetene og høgskolen må samarbeide.

Ifølge studien inkluderer oppskriften på brain gain “utplassering, informasjon om jobb og karriere, kulturelle aktiviteter og fritidstilbud, fysisk og digital infrastruktur, og relevante studieprogrammer på lavere og høyere nivå.

- Å skape et miljø der studenten trives er ikke noe én person på høgskolen kan gjøre alene. Det er en komplisert oppgave, sier han.

- Alle gode krefter må gå sammen.

Referanse: 

Helgesen, Nesset og Strand, “Brain Drain” or “Brain Gain”? Students’ Loyalty to their Student Town: Field Evidence from Norway, European Planning Studies, 2012 (sammendrag)

Oversatt fra sciencenordic.com

Powered by Labrador CMS