Rundt 52 000 innvandrere kom til Norge i 2018. Det er det laveste nivået siden 2006, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Flest innvandrere kom fra Syria. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix)
Rundt 52 000 innvandrere kom til Norge i 2018. Det er det laveste nivået siden 2006, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Flest innvandrere kom fra Syria. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix)

Færre innvandrer til Norge

Rundt 52 000 innvandrere kom til Norge i 2018. Det er det laveste nivået siden 2006, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Publisert

I tillegg utvandret rundt 34 000 personer fra Norge i fjor, som gir en nettoinnvandring på rundt 18 000, ifølge SSB.

Innvandringen har gått ned hvert år siden toppårene 2011 og 2012, da rundt 80 000 innvandret til Norge. Nettoinnvandringen var da samtidig på rundt 47 000.

Flest innvandrere fra Syria

Det er statsborgere fra Syria som bidro mest til nettoinnvandringen i fjor. Det var 3800 personer fra Syria som flyttet til Norge i 2018, mens knapt 100 personer flyttet ut.

Denne trenden ser man også for innflyttere fra Eritrea og Kongo. Flere kommer til, men få flytter ut. I fjor kom 1072 innvandrere fra Eritrea til Norge, mens 41 flyttet ut. Samtidig var det 674 innflyttere fra Kongo. Ingen flyttet ut.

Mønsteret er et annet for statsborgere fra land hvor det er flest arbeidsinnvandrere. Det var like mange polske statsborgere som flyttet fra Norge som til i fjor. Når det gjeldet statsborgere fra Estland og Sverige, var det flere som flyttet ut av landet enn inn.

Laveste fødselstallet siden 1987

Det ble født rundt 55 000 barn i Norge i 2018, som er det laveste fødselstallet siden 1987. Samtidig døde rundt 41 000 personer. Fødselsoverskuddet var dermed på rundt 14 300 i fjor, som er en nedgang på rundt 1600 fra året før.

Oslo hadde størst fødselsoverskudd i fjor, mens i fylkene Hedmark, Oppland, Telemark, Sogn og Fjordane og Nordland var det flere som døde, enn som ble født.

Det gir en total folkevekst på rundt 33 000. Det er rundt halvparten av de nevnte toppårene, da det samtidig ble født rundt 5000 flere barn.