- Så får jeg inntil videre ta til takke med legens ord om jeg er syk og ikke kan helbredes, og med strategidokumentet HelseOmsorg21 som ikke nevner det å bli frisk med et ord i sine målsettinger, skriver Mangor Lien. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix)
- Så får jeg inntil videre ta til takke med legens ord om jeg er syk og ikke kan helbredes, og med strategidokumentet HelseOmsorg21 som ikke nevner det å bli frisk med et ord i sine målsettinger, skriver Mangor Lien. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix)

Debattinnlegg: Bidrar HelseOmsorg21 til at vi blir friske?

Målene i strategidokumentet bør reformuleres, kvantifiseres, være en utfordring til helsevesenet og inneholde klare utsagn om at flere skal bli friske.

Når man er syk, er det største ønske å bli frisk. HelseOmsorg21 er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. Strategien har en rekke målformuleringer, og der lette jeg etter mål som for eksempel reduksjon av antall syke, økt antall sykdommer som kan helbredes, økt antall pasienter som faktisk blir friske.

Men til min store overraskelse hadde INGEN av strategiens 25 målsettinger slike formuleringer. Ingen av målsettingene var kvantifisert, ingen hadde tidsangivelser.

Det var derimot mange målsettinger om økt utnyttelse, økt kunnskap, økt antall av en rekke ting bortsett fra friske mennesker. Man kan i teorien oppleve at helsevesenet slår seg på brystet og sier at alle våre mål er oppnådd, selv om antall syke øker og færre blir helbredet. Hvorfor er det blitt slik? Her kan en bare spekulere.

For upresist til å brukes som styringsverktøy

Strategien har noen fornuftige synspunkter på brukermedvirkning, men ser man på sammensetningen av strategigruppen, så er den meget tynt bemannet av brukerrepresentanter, bare 1 av 15 så vidt jeg kan se. Her er det langt fra liv til lære. Dette er kanskje en årsak til at målsettingene har blitt som de har blitt, nemlig at de i stor grad vil bidra til økt støtte og bevilgninger til de institusjoner strategigruppens medlemmer representer, og ikke til målrettet arbeid for å flere mennesker friske.

Riktignok har man et mål som heter «Bedre folkehelse», men dette er for upresist til bruk som styringsverktøy. Jeg er for økt forsknings- og innovasjonsinnsats, men med et klart mål: det skal føre til at årsak til sykdom klarlegges, og at pasientene blir friske. Dette er synspunkter jeg har delt med Helse og Omsorgskomiteen tidligere i år. Jeg er også involvert i innovasjonsprosjekt sammen med et team fra St Olav hospital, og som såkalt bruker bidrar jeg til utvikling av hjelpemidler. Ikke alle innovasjonsmiljøer har samme positive innstilling til innovasjon som St Olav teamet har.

Trenger større brukermedvirkning

Målene i strategidokumentet bør reformuleres og kvantifiseres. Det bør være en utfordring til helsevesenet og inneholde klare utsagn om at flere skal bli friske, og at færre skal være syke. Blant annet større brukermedvirkning vil hjelpe her. Og med brukermedvirkning menes ikke bare at brukere får uttale seg, men de skal bli tatt hensyn til, få større makt og større innflytelse.

Så får jeg inntil videre ta til takke med legens ord om jeg er syk og ikke kan helbredes, og med strategidokumentet HelseOmsorg21 som ikke nevner det å bli frisk med et ord i sine målsettinger.

Powered by Labrador CMS