En notis fra De nasjonale forskningsetiske komiteene - les mer.

Skjelettutvalget tar stilling til etiske sider ved forskning på menneskelige levninger som enten oppbevares ved offentlige museer og samlinger, eller som vil fremkomme ved fremtidige arkeologiske og andre undersøkelser. (Illustrasjon: Masarik / Shutterstock / NTB scanpix)
Skjelettutvalget tar stilling til etiske sider ved forskning på menneskelige levninger som enten oppbevares ved offentlige museer og samlinger, eller som vil fremkomme ved fremtidige arkeologiske og andre undersøkelser. (Illustrasjon: Masarik / Shutterstock / NTB scanpix)

Skjelettutvalget søker tre nye medlemmer

Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) søker tre nye medlemmer for perioden 2020-2024, hvorav ett varamedlem.

Skjelettutvalget er et uavhengig fagorgan tilknyttet De nasjonale forskningsetiske komiteene. Utvalget er rådgivende og skal bidra til å fremme etisk god og ansvarlig forskning på menneskelige levninger.

Utvalget har ti medlemmer, samt én vararepresentant. Ni av medlemmene skal være vitenskapelig fagkyndige fra relevante fagområder. For å sikre bredde og tverrfaglighet skal tre av medlemmene være fra henholdsvis Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi og Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora. Ett av medlemmene skal ha bakgrunn i forskning innen samisk kultur og samfunn. I tillegg skal utvalget ha en lekrepresentant.

Medlemmene representerer ikke institusjonen de jobber ved, men er i utvalget basert på sin faglige kompetanse og erfaringer.

For at utvalget skal være faglig relevant og bredt sammensatt, er det ønskelig at nye medlemmer har særlig kompetanse innenfor fagområder som bioarkeologi, vitenskapshistorie, etikk, filosofi, antropologi, kulturhistorie, religionsvitenskap, molekylærbiologi.

Det er også behov for å rekruttere fagpersoner med kompetanse på samlinger og nordområdene.

Les mer om Skjelettutvalget på hjemmesidene til De nasjonale forskningsetiske komiteene

Powered by Labrador CMS