En notis fra De nasjonale forskningsetiske komiteene - les mer.

Det nye navnet til bladet Forskningsetikk er rett og slett Magasinet Forskningsetikk.
Det nye navnet til bladet Forskningsetikk er rett og slett Magasinet Forskningsetikk.

Ny drakt for blad om etisk forskning

Bladet Forskningsetikk har fått nytt navn og ny utforming. Nå er navnet Magasinet Forskningsetikk, et grep som utgiver håper vil gjøre det lettere å skille mellom selve bladet og det mer generiske ordet forskningsetikk i dagligtale.

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er en viktig del av det norske forskningssystemet og skal fremme god etiske forsvarlig forskning. I løpet av året kommer FEK til å bytte domene på nett, fra etikkom.no til det det enklere domenet forskningsetikk.no. Innhold fra bladet vil finnes også her, men det aller meste av innholdet på denne nettsiden vil FEKs øvrige virksomhet stå bak.

Magasinet Forskningsetikk gis ut av FEK, og har som oppgave å skrive om aktuelle forskningsetiske spørsmål. Men redaktøren er underlagt Redaktørplakaten, og har full frihet til å bestemme innhold og vinklinger.

Les mer om Magasinet Forskningsetikk

Powered by Labrador CMS