En notis fra De nasjonale forskningsetiske komiteene - les mer.

Professor Matthias Kaiser (UiB) har vært prosjektleder for RINO-prosjektet om forskningsintegritet i Norge. (Foto: De nasjonale forskningsetiske komiteene).
Professor Matthias Kaiser (UiB) har vært prosjektleder for RINO-prosjektet om forskningsintegritet i Norge. (Foto: De nasjonale forskningsetiske komiteene).

– Denne rapporten skal tråkke noen på tærne.

Ordene kom fra Matthias Kaiser, prosjektleder i forskningsgruppen RINO, Research Integrity in Norway, under Forskningsetisk forum nylig. Her ble siste delrapport fra RINO-prosjektet lagt frem, og hele arbeidet oppsummert.

– Om man ikke leser den slik, tror jeg man overser et viktig budskap. Hvis vi ikke kan bruke dette videre, er det forgjeves, sa han videre.

Målet med prosjektet har vært å få innblikk i norske forskeres holdninger til og erfaring med uakseptable og såkalt diskutable forskningsetiske praksiser, fra å fabrikkere opplysninger til å tildele noen et ufortjent medforfatterskap, eller gaveforfatterskap.

I den siste delrapporten, Forskningsintegritet i kontekst: Resultater fra en kvalitativ studie, forsøker blant annet å finne ut hva som fremmer og hemmer gode forskningskulturer.

– Når vi hører de kvalitative svarene folk gir, nikker vi gjenkjennende. Men samtidig er vi inne i et system hvor andre strukturer overtar. Der har vi ikke fått gehør ennå, sa Kaiser.

Les mer om rapporten på hjemmesidene til de nasjonale forskningsetiske komiteene

Powered by Labrador CMS