Ingen av de involverte forskerne er i dag ansatt ved Karolinska Institutet, og beslutningen får derfor ingen arbeidsrettslige konsekvenser. (Foto: Ulf Sirborn/Karolinska Institutet)
Ingen av de involverte forskerne er i dag ansatt ved Karolinska Institutet, og beslutningen får derfor ingen arbeidsrettslige konsekvenser. (Foto: Ulf Sirborn/Karolinska Institutet)

Ottersen feller Macchiarini for forskningsjuks

Rektor ved Karolinska Institutet, Ole Petter Ottersen, besluttet i går å felle Paolo Macchiarini og hans medforfattere for uredelighet i forskning.

Beslutningen gjelder en artikkel i tidsskriftet Respiration, om eksperimentell cellebehandling på en alvorlig syk pasient med akutt lungeskade. Også tre av Macchiarinis medforfattere felles for juks, skriver Karolinska Insitutet (KI) i en pressemelding.

En ekspertgruppe har tidligere behandlet saken, og også de kritiserte forskerne for mangel på etisk forhåndsgodkjenning og for å ha gjennomført behandlingen uten godt teoretisk grunnlag og adekvate dyreforsøk, ifølge Dagens Medicin. Gruppen mente imidlertid at det ikke var snakk om forskning, kun pasientbehandling. Derfor kunne de heller ikke konkludere med forskningsjuks.

Ottersen er av en annen oppfatning. Han mener behandlingen var av «eksplorativ forskningskarakter som kan sidestilles med preklinisk forskning utført på mennesker», ifølge Dagens Medicin.

Tidsskriftet som har publisert artikkelen, blir underrettet og bedt om å trekke den tilbake umiddelbart.

    Powered by Labrador CMS