Mye bruk av sosiale medier påvirker i liten grad hvor godt de unge trives med seg selv og andre. Men jenter er mer utsatt. (Foto: Berit Roald/Scanpix/NTB)
Mye bruk av sosiale medier påvirker i liten grad hvor godt de unge trives med seg selv og andre. Men jenter er mer utsatt. (Foto: Berit Roald/Scanpix/NTB)

Ny studie:
Sosiale medier påvirker unges trivsel lite

Forskere fant bare en svak sammenheng mellom barn og unges bruk av sosiale medier og dårlig trivsel med seg selv og andre. Jenter ser riktignok ut til å være mer utsatt for negativ påvirkning. En tidligere norsk studie fant også bare små utslag.

Sosiale medier fører til kroppspress, dårlig selvbilde og ensomhet hos barn og unge, slår nyhetsoppslag stadig fast. Som i denne saken, hvor en forsker ved Idrettshøyskolen advarer mot at sosiale medier kan gi kroppspress til Barnevakten.

Det britiske Datatilsynet foreslår nå å fjerne muligheten for barn til å trykke likes på Facebook og Snapchat, skriver Tek.no.

Foreldre kan lett få inntrykk av at sosiale medier kan være farlig for de unges psykiske helse. At jenta kan bli nedtrykt hvis hun chatter mye eller at gutten blir isolert hvis han blir for opptatt av å kommentere filmer på Youtube.

Men er det sant?

Neppe, tyder en ny studie på, som er publisert i PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, USA.

Finner små utslag

Flere tidligere studier har vist at det er negativ sammenheng mellom høy bruk av sosiale medier og unges psykiske helse. Aftenposten omtale i 2017 en studie som konkluderte med at Instagram kan være skadelig for jenters psykiske helse.

Regjeringen vil ha retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier.

Men det er vanskelig å si hva som kommer først. Og smale undersøkelser blir ofte overtolket. Hva forskerne er ute etter å finne, kan også påvirke resultatet.

- Mange studier finner små effekter av sosial mediebruk, sier førsteamanuensis Petter Bae Brandtzæg ved Universitetet i Oslo. (Foto: UiO)
- Mange studier finner små effekter av sosial mediebruk, sier førsteamanuensis Petter Bae Brandtzæg ved Universitetet i Oslo. (Foto: UiO)

Forskerne ved Duke University i USA ville derfor finne ut om det virkelig er slik at unge som bruker mer tid på sosiale medier enn annen ungdom, er mindre fornøyd med seg selv og forholdet til andre.

Små effekter

De fant ut at bruk av sosiale medier så ut til å ha en viss sammenheng med litt dårligere tilfredshet. Men utslagene var små og gjensidige. De var dessuten nyanserte.

- Mange studier, også denne, finner små effekter av sosial mediebruk, bekrefter førsteamanuensis Petter Bae Brandtzæg ved ved institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Brandtzæg gjorde selv en studie som gikk over tre år av populasjonen i Norge mellom 2008 til 2010 og fant små effekter.

Den viste riktignok at menn som brukte sosiale medier oppga at de var mer ensomme enn andre. Men han fant også at de som var typisk sosiale brukere av sosiale medier, hadde høyere sosial kapital enn andre brukere.

Mellom 10 og 15 år

Forskerne tok utgangspunkt i et representativt panel med drøyt 12 000 unge briter mellom 10 og 15 år. Undersøkelsen gikk over flere år, fra 2009 til 2016.

De svarte på hvor mange timer de brukte på å chatte eller å samhandle med venner på sider som Facebook, Myspace eller Bebo en vanlig skoledag.

Så ble de spurt om hvor fornøyd de var, både med seg selv og forholdet til andre. De ble også spurt om pårørende og levestandard ellers, slik at forskerne kunne kontrollere mot dette.

Forskerne lette så etter en sammenheng mellom storforbruk av sosial medier og hvor fornøyd de unge var med sitt eget liv.

Fant forskjell på jenter og gutter

Da forskerne delte inn resultatene etter kjønn, fant de forskjeller. De fant ut at flere jenter enn gutter ser ut til å få negative effekter av å bruke sosiale medier mye.

Det var bare 16 prosent gutter blant de unge der forskerne fant en betydelig sammenheng mellom stort forbruk av sosiale medier og dårligere tilfredshet.

Guttene som brukte sosiale medier mye hadde en viss redusert tilfredshet generelt med livet. For jentene med redusert tilfredshet gjaldt dette med unntak av hvor fornøyd de var med eget utseende.

Har ikke testet Instagram og Snapchat

Petter Bae Brandtzæg tror måten forskerne måler bruk av sosiale medier her, kan være en feilkilde. De har målt medier de unge ikke bruker lenger.

- Unge mennesker bruker nå primært Instagram, Snapchat og andre mer private meldingstjenester, noe som jeg tror studien ikke fanger opp, påpeker førsteamanuensis Petter Bae Brandtzæg ved Universitetet i Oslo.

Dessuten burde man se i større grad på hvordan unge bruker sosiale medier heller enn tidsbruk eller helst en kombinasjon av disse, mener han.

Men det er vanskelig å få til.

Kilde:

A. Orben mf: Social media’s enduring effect on adolescent life satisfaction. PNAS, 6. mai. 2019. https://doi.org/10.1073/pnas.1902058116

Powered by Labrador CMS