Forskerne fant ut at det er en sammenheng mellom vurderingene pasientene gir sykehusene på Facebook og kvalitetsvurderingen som gjøres i pasientundersøkelsene. (Illustrasjonsbilde: Photo, Shutterstock, NTB scanpix)
Forskerne fant ut at det er en sammenheng mellom vurderingene pasientene gir sykehusene på Facebook og kvalitetsvurderingen som gjøres i pasientundersøkelsene. (Illustrasjonsbilde: Photo, Shutterstock, NTB scanpix)

Kan Facebook brukes til å vurdere kvaliteten på sykehus?

Skal du bestille en bok på Amazon, kan du se hva tusenvis av andre mener om boken. Hva om du kunne gjøre det samme når du skulle velge sykehus?

En gruppe forskere ved Folkehelseinstituttet har sett nærmere på om det folk skriver selv på Facebook-sider kan brukes til å vurdere kvaliteten på norske sykehus.

Forskerne sammenlignet Facebook-vurderingene med svarene gitt i forskningsbaserte pasientundersøkelser. De forskningsbaserte undersøkelsene inneholder et spørreskjema med en rekke spørsmål pasienten skal svare på. Det kan for eksempel være om pasientene synes ventetiden er lang, eller om de føler seg forstått av legen

Øyvind Andresen Bjertnæs, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttets avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, er hovedforskeren bak den nye studien. Han forteller til forskning.no at dette er den første studien i Norge som vurderer verdien av Facebook i slik kvalitetsmåling av sykehus.

Sammenheng mellom Facebook og spørreundersøkelser

Forskerne fant ut at det er en sammenheng mellom vurderingene pasientene gir sykehusene på Facebook og kvalitetsvurderingen som gjøres i pasientundersøkelsene.

– Vi fant en sammenheng mellom forskningsbaserte, pasientrapporterte indikatorer og Facebook-vurderinger, sier Bjertnæs.

Selv om kun 16 av 54 sykehus med Facebook-sider hadde offisielle sider, var det disse som var de nyttigste når forskerne skulle vurdere kvaliteten.

Forskerne fant ut at vurderingene og kommentarene pasientene la inn på de offisielle Facebook-sidene ga mer informasjon om brukernes opplevelser av sykehusbesøket, enn de kommentarene som ble lagt inn på de uoffisielle Facebook-sidene. Bjertnæs forteller at det derfor vil være gunstig om flere sykehus skaffer seg offisielle Facebook-sider.

– De fleste sykehus får gode resultater på Facebook, så det er ingen grunn til å frykte tilbakemeldingene.

– Liker-klikk koster lite

Men hva er forskjellen på hva pasientene sier på Facebook og svarer i spørreskjemaene?

Petter Bae Brandtzæg, førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, har ikke selv vært del av studien, men har lest den. Han forteller at det er en forskjell på målingene som gjøres i de forskningbaserte spørreskjemaene og vurderingene som gis på Facebook.

– Både liker-klikk og kommentarer på Facebook koster lite. Kanskje vil folk velge å være positive til sykehuset, heller enn negative, fordi man er delvis synlig og offentlig på Facebook. Slike psykologiske mekanismer for selv-presentasjon på Facebook er derfor en reell feilkilde, sier Brandtzæg.

Han mener det er en interessant studie som viser at man kan vurdere og evaluere kvaliteten på sykehusene på en ny måte.

Brandtzæg forteller videre at det at disse vurderingene på Facebook er så synlige og lett tilgjengelige kan bidra til at pasientene velger sykehusene basert nettopp på vurderingene andre pasienter har gitt på Facebook. Men han presiserer at det er avhengig av at folk bidrar med innhold.

– Tidligere forskning viser at de færreste av oss vil bidra til slike type evalueringer i sosiale medier. Studier av denne typen vil derfor få et selektert utvalg. Uansett ser jeg ikke bort i fra at dette kan være et tillegg til vanlige og etablerte evalueringer. sier Brandtzæg.

Sårbart

Studien viser at det kan være nyttig av å bruke Facebook og andre tjenester med brukervurderinger som et supplerende verktøy i undersøkelser av pasientenes egne opplevelse av sykehusene. Men forskerne bak studien er klare på at det ikke er noe alternativ å erstatte de allerede etablerte forskningsbaserte kvalitetsvurderingene med data fra brukervurderinger på nett.

– Det er en del usikkerhet ved Facebook-ratingene for enkeltsykehus, noe som betyr at Facebook kun bør supplere og brukes sammen med forskningsbaserte kvalitetsindikatorer, sier Bjertnæs.

Han legger vekt på at Facebook er èn av flere aktuelle kilder på nett og at det finnes flere som burde forskes på og undersøkes. Han nevner Google og Twitter som to aktuelle kilder og peker på sårbarheter ved at disse bruker-evalueringssystemene kan endres over tid.

– Vi ser at Facebook allerede har gjort endringer i rating-systemet siden vi startet vårt prosjekt, og denne sårbarheten kan reduseres ved å utnytte informasjon på flere online-kilder, sier han.

Referanse:

Øyvind Bjertnæs m.fl: The value of Facebook in nation-wide hospital quality assessment: a national mixed-methods study in Norway, BMJ Quality & Safety, august 2019

Powered by Labrador CMS