Det kan bli tett mellom folk på markedene i Bangladesh. En ny studie viser nå at munnbind kan hindre covid-19-sykdom på landsbygda.
Det kan bli tett mellom folk på markedene i Bangladesh. En ny studie viser nå at munnbind kan hindre covid-19-sykdom på landsbygda.

Munnbind har effekt, ifølge kjempestudie i Bangladesh

I landsbyer der flere brukte munnbind, ble færre syke av covid-19, viser forsøk.

Gir munnbind god beskyttelse, eller bare falsk trygghet?

Det har vært mye uenighet rundt anbefalinger om munnbind i kampen mot covid-19. Grunnen var at det ikke var gjort store studier som viste hvordan munnbind faktisk virker når vanlige folk i et samfunn tar dem i bruk.

Dette er noe av bakgrunnen for at forsker Jason Abaluck og hans kollegaer nå ha undersøkt saken.

600 landsbyer

Forskerne har gjennomført en test med over 340.000 voksne mennesker i 600 landsbyer i Bangladesh. I halvparten av landsbyene levde folk som vanlig.

I resten av landsbyene ble det utdelt munnbind direkte til husholdningene. Innbyggerne fikk informasjon om hvordan de skulle bruke munnbindene når de var i kontakt med andre, for eksempel på markedet eller i moskeen.

I tillegg ble det gjennomført lokale kampanjer for å få landsbybeboerne til å bruke munnbindene. Noen steder fikk folk tøymasker, mens innbyggerne i andre landsbyer fikk kirurgiske munnbind.

I tida etterpå registrerte forskerne både munnbindbruk, sosial distansering og sykdomstilfeller i landsbyene.

Færre med covid-19

Resultatene viste at bruken av munnbind gikk opp fra rundt 13 prosent til over 40 prosent av befolkningen i landsbyene der det ble delt ut.

Det så ikke ut til at munnbindbruk gjorde folk mindre opptatt av å holde avstand. Tvert imot var det litt flere som holdt avstand til andre i landsbyene der de hadde fått munnbind, sammenlignet med de andre landsbyeene.

Forskerne fulgte landsbyene i 9 uker etter utdeling av munnbind.

I denne tida registrerte de antall mennesker som fikk covid-19-lignende symptomer. Det viste seg at litt færre fikk symptomer i landsbyene der folk hadde fått munnbind.

Forskerne fikk tillatelse til å ta blodprøver fra rundt en tredel, for å kunne påvise om det virkelig var snakk om covid-19. Disse prøvene viste samme tendens som symptomene: Det var færre tilfeller av covid-19 i landsbyene der flere brukte munnbind.

Resultatene viste at kirurgiske munnbind hadde større effekt enn tøymasker, og at særlig personer i høyrisikogrupper så ut til å være mer beskyttet.

Ikke noe mirakel

Det er en del usikkerhet knyttet til resultatene.

Det er for eksempel vanskelig å vite om maskene hindret smitte eller om de bare førte til mindre virusmengde og mildere sykdom. Forskerne kan heller ikke være sikker på hvor mange som hadde covid-19 av de som ikke tok blodprøve.

Munnbind førte dessuten ikke til store mirakler. I gjennomsnitt var det bare rundt 10 prosent færre covid-19-syke i landsbyene der flere brukte munnbind.

Men effekten var vesentlig større for eldre og mer utsatte mennesker.

– Universell bruk kan ha stor betydning

Det er også verdt å huske at det fortsatt bare var rundt 40 prosent av innbyggerne som brukte munnbind, selv etter utdeling og kampanjer.

Kanskje ville virkningen være mange ganger større dersom store deler av befolkningen dekket ansiktet, skriver Abaluck og co.

De argumenterer dessuten for at munnbind er et relativt enkelt og billig tiltak.

Det er usannsynlig at store deler av befolkningen i lavinntektsland skal bli vaksinert innen utgangen av 2021. Derfor er det viktig å bruke andre tiltak for å redusere smitten, skriver forskerne.

Universell bruk av munnbind vil trolig kunne ha stor betydning, mener de.

Referanse:

J. Abaluck, m. fl., Impact of community masking on COVID-19: A cluster-randomized trial in Bangladesh, Science, desember 2021.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS