Koronapandemien utgjør fortsatt en global helsekrise, og viruset har ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) krevd langt flere menneskeliv enn det som offisielt er rapportert, ikke minst i Kina.
Koronapandemien utgjør fortsatt en global helsekrise, og viruset har ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) krevd langt flere menneskeliv enn det som offisielt er rapportert, ikke minst i Kina.

WHO: Covid-19 er fortsatt en global helsekrise

Koronapandemien er ikke over, og viruset kan fortsatt påføre mennesker og helsevesen betydelig skade, slår krisekomiteen i Verdens helseorganisasjon (WHO) fast.

Siden begynnelsen av desember er det rapportert over 170.000 koronarelaterte dødsfall, men det reelle tallet er trolig enda høyere, ifølge WHOs krisekomité.

På verdensbasis er det nå registrert nærmere 6,8 millioner dødsfall, men registreringen er i mange land vilkårlig, og eksperter mener at pandemien kan ha krevd minst tre ganger så mange liv.

Pandemien utgjør fortsatt en global helsekrise, slår WHOs krisekomité fast.

Flest i USA, verst i Peru

En oversikt på Worldometer , basert på offisielle dødstall, viser at pandemien har krevd flest liv i USA. Der er det registrert 1,13 millioner koronarelaterte dødsfall, mens Brasil kommer på andreplass med 697.000 dødsfall og India på tredjeplass med 531.000.

Målt i forhold til folketall troner Peru på toppen med 650 dødsfall per 100.000 innbyggere, etterfulgt av Bulgaria med 558, Ungarn med 507 og Bosnia med 500. Det tilsvarende tallet for Norge er 93.

Upålitelige tall

I mange land er det imidlertid liten grunn til å feste lit til offisielle tall fra myndighetene. Kina oppgir fortsatt under 5.300 koronarelaterte dødsfall.

WHOs leder, Tedros Adhanom Ghebreyesus, har bedt Kina om «raskere, regulære og pålitelige tall for sykehusinnleggelser og dødsfall» og opplyste fredag at det bare i forrige uke trolig var 20.000 koronarelaterte dødsfall i landet.

Tallet på koronarelaterte dødsfall i Kina vil ifølge en prognose trolig passere én million før 2023 er omme.

Stor overdødelighet

Det kan ofte være vanskelig å fastslå dødsårsak hos pasienter som har fått påvist covid-19, og forskere analyserer derfor statistikk over overdødelighet siden pandemien brøt ut.

WHOs forskere konkluderte nylig med at det trolig døde 14,83 millioner mennesker av covid i 2020 og 2021, men det offisielle tallet var 5,4 millioner.

Forskere ved Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) i USA anslo i en tilsvarende analyse i mars i fjor at hele 18,2 millioner liv til da var gått tapt som følge av pandemien.

Tidsskriftet The Economist har også tatt for seg dødstall og oppdaterer regelmessig sin oversikt over antatte covid-ofre. Deres siste anslag lyder på 21 millioner døde siden viruset først ble påvist i Kina i desember 2019.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS