Stadig flere benytter kollektivtransport, men nivået er fremdeles under det som var tilfelle før koronapandemien rammet landet. Togtransporten sliter mest og ligger 16 prosent under nivået før pandemien, mens busstrafikken ligger 6 prosent lavere, ifølge Statistisk sentralbyrås kollektivtransportstatistikk.
Stadig flere benytter kollektivtransport, men nivået er fremdeles under det som var tilfelle før koronapandemien rammet landet. Togtransporten sliter mest og ligger 16 prosent under nivået før pandemien, mens busstrafikken ligger 6 prosent lavere, ifølge Statistisk sentralbyrås kollektivtransportstatistikk.

Flere reiser kollektivt, men fortsatt færre enn før pandemien

Antall passasjerer og billettinntektene i kollektivtrafikken øker fra første kvartal til andre kvartal i år, men er fortsatt lavere enn før koronapandemien.

Kollektivtransporten hadde 10 millioner flere passasjerer i andre kvartal 2022 enn i første kvartal, en økning på 7 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samtidig viser tallene at antall passasjerer i andre kvartal i år er 92 prosent av antallet i samme kvartal i 2019 – før pandemien.

Totalt ble det foretatt rundt omtrent 153 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i andre kvartal i år. Det er økning fra 142,8 millioner i første kvartal, men 8 prosent lavere enn andre kvartal i 2019.

Tallene fra kollektivtransport-statistikken viser at alle kollektive transportformer har hatt passasjervekst fra forrige kvartal. Antallet som reiser med buss er 6 prosent lavere enn samme kvartal i 2019, før pandemien, og nærmer seg derfor normalen, mens togtrafikken sliter mer og ligger 16 prosent lavere enn før koronaen slo til.

Billettinntektene i andre kvartal 2022 var 3,6 milliarder kroner, en økning på 30 prosent fra forrige kvartal, men 8 prosent lavere enn før pandemien, ifølge SSB.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS