Vatikanet avlyser stamcellekonferanse

Vatikanet har avlyst en stamcellekonferanse som skulle vært avholdt i april. Konferansen fokuserte i hovedsak på bruk av voksne og reprogrammerte stamceller, men flere av konferansedeltagerne forsker også på embryoniske stamceller - altså stamceller som kan bli til mennesker, gitt de rette forholdene.

En talsmann for den katolske kirkes Pontifical Academy for Life uttaler til Nature at finansielle, logistiske og organisatoriske faktorer står bak avlysningen. Akademiet arbeider med bioetiske og teologiske spørsmål som er relevante for den katolske kirke.

En av forskerne som skulle talt på konferansen sier imidlertid til Nature at den eneste naturlige forklaringen er at forskerne sensureres. Konferansen skulle avsluttes med en to timers audiens med pave Benedikt XVI.