Kjartan Almenning, politisk rådgiver for forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, overrekker diplom til vinnerne av Young CAS Fellow 2019/20, fra høyre: Hilde Nesse Tyssøy og Are Skeie Hermansen. Vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning (CAS) Camilla Serck-Hanssen helt til venstre. (Foto: Camilla K. Elmar, CAS)
Kjartan Almenning, politisk rådgiver for forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, overrekker diplom til vinnerne av Young CAS Fellow 2019/20, fra høyre: Hilde Nesse Tyssøy og Are Skeie Hermansen. Vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning (CAS) Camilla Serck-Hanssen helt til venstre. (Foto: Camilla K. Elmar, CAS)

Ros til tiltak for unge forskere

– Young CAS Fellow spiller åpenbart en viktig rolle for unge forskere som trenger tid til å utvikle prosjekter og etablere nettverk, sa Kjartan Almenning, politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet for statsråd Iselin Nybø.

Han var tilstede da Senter for grunnforskning (CAS) gjorde stas på de to vinnerne av årets Young CAS Fellow, en stipendsatsing som gir unge, fremragende forskere mulighet til å bygge nettverk.

Den ene vinneren, Hilde Nesse Tyssøy er team-leder ved Birkelandsenteret for romforskning ved Universitetet i Bergen (UiB). I sitt prosjektet undersøker hun når, hvor og hvor mye energi som kommer inn i atmosfæren. Fysikeren ønsker å utvikle parametere for å estimere elektronnedbør som treffer atmosfæren som på sikt kan brukes i klimamodeller.

– Jeg håper virkelig at vi opplever framgang i vår forståelse av årsakene bak elektronnedbør de neste par årene, sier hun.

Are Skeie Hermansen er den andre Young CAS Fellow-vinneren. Han er postdoktor ved Universitetet i Bergen og forsker på økonomisk integrering blant innvandrere.

– Men jeg skal gjøre dette på en nyskapende måte, sier han, og forklarer at arbeidsmarkedet er helt sentralt når man skal forske på integrering. Det er jo på jobb man får venner og sosial status, sier Hermansen.

Foreløpige resultater viser at innvandrere i Norge ledes inn i yrker og arbeidsplasser med generelt lavere lønninger, og de tjener dårligere enn sine kollegaer fra majoritetsbefolkningen. Blant annengenerasjonsinnvandrerne er disse forskjellene derimot borte. Prosjektet til Are Skeie Hermansen samler forskere fra Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland, Frankrike, Canada og USA for å utføre liknende analyser på tvers av landene.

Les mer om satsingen på nettsiden til CAS

Powered by Labrador CMS