Stipendet skal bidra til at unge forskere får muligheten til å bygge selvstendige nettverk av betydning for den videre forskerkarrieren. (Foto: CAS)
Stipendet skal bidra til at unge forskere får muligheten til å bygge selvstendige nettverk av betydning for den videre forskerkarrieren. (Foto: CAS)

Nytt stipend til forskning på lønnsforskjeller og romforskning

Senter for grunnforskning (CAS) har utnevnt Hilde Nesse Tyssøy, forsker ved Birkelandsenteret for romforskning ved Universitetet i Bergen (UiB), og Are Skeie Hermansen, postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved universitetet i Oslo (UiO), til Young CAS Fellow 2019/2020. Dette er en ny satsning som har som mål å støtte fremragende yngre forskere under 40 år.

Are Skeie Hermansen og Hilde Nesse Tyssøy. (Foto: CAS)
Are Skeie Hermansen og Hilde Nesse Tyssøy. (Foto: CAS)

Satsningen er utformet av CAS og Akademiet for yngre forskere (AYF).

Hver Young CAS Fellow mottar inntil 175 000 NOK i støtte fra CAS, som skal brukes til utforming av prosjekter, nettverksbygging og tre samlinger i løpet av et år, hver på inntil fem dager.

– Prosjektet mitt skal undersøke hvilken grad etniske forskjeller i lønn og karrieremuligheter varierer mellom og innad på arbeidsplasser, og hvilke mekanismer på organisasjonsnivå som frembringer slike mønstre etter at vi tar høyde for individuelle forskjeller i utdanning og andre kvalifikasjoner. Hva kjennetegner for eksempel arbeidsplasser hvor slike forskjeller er særlig små eller særlig store? sier Hermansen.

– Det overordnede målet med prosjektet mitt er å estimere mengden elektronnedbør som treffer atmosfæren. Dette er vanskelig å gjøre for en forsker alene, fordi det involverer mange ulike prosesser i solvinden og jordens magnetfelt. Derfor er Young CAS Fellow-programmet perfekt for mitt prosjekt, sier Tyssøy.

CAS står for lokaler og administrativ støtte, og AYF bidrar på samlinger med diskusjon, tips om formidling og strategier for videre utvikling av prosjektene.

Les mer på CAS’ nettsider.

Powered by Labrador CMS