Den første samlingen avholdes i august 2019 på CAS, som holder til i bygningen til Det Norske Videnskaps-Akademi. (Foto: Carl Fredrik Straumsheim, CAS)
Den første samlingen avholdes i august 2019 på CAS, som holder til i bygningen til Det Norske Videnskaps-Akademi. (Foto: Carl Fredrik Straumsheim, CAS)

Ny satsning for unge forskere

Senter for grunnforskning (CAS) introduserer nå Young CAS Fellow, en ny satsing som skal gi unge forskere muligheten til å bygge selvstendige nettverk av betydning for den videre forskerkarrieren.

Young CAS Fellow er utformet i samarbeid med Akademiet for yngre forskere (AYF). Målsettingen med programmet er å støtte fremragende yngre forskere som ikke faller inn under CAS sin ordinære prosjektstøtte.

Som Young CAS Fellow vil de unge forskerne få støtte fra CAS på inntil 175 000 kroner i ett år. Midlene skal brukes til utforming av prosjekter, nettverksbygging og tre samlinger, hver på inntil fem dager.

For å kunne søke må du ha fullført Ph.D. og være ansatt i en vitenskapelig stilling under professornivå på en av CAS’ samarbeidsinstitusjoner i Norge.

Søknadsfristen er 14. januar 2019.

Les hele utlysningsteksten på CAS’ nettsider.

Powered by Labrador CMS