Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og Institutt for fredsforskning (PRIO) har blitt samarbeidspartnere til Senter for grunnforskning (CAS).
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og Institutt for fredsforskning (PRIO) har blitt samarbeidspartnere til Senter for grunnforskning (CAS).

NUPI og PRIO inngår samarbeid med CAS

Avtalene gir fast vitenskapelige ansatte ved NUPI og PRIO mulighet til å søke om å lede forskningsgrupper ved CAS, og de får forskningsfri hvis de får innvilget et prosjekt eller blir invitert til å delta som gruppemedlem.

CAS samarbeider med norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter for å fremme grunnforskning. Publiseringspoengene for publikasjoner basert på forskning ved CAS tilfaller forskerens hjemmeinstitusjon.

Med NUPI og PRIO på laget har CAS til sammen 12 samarbeidspartnere i Norge.

Søknadsfristen for å søke CAS for det akademiske året 2021/2022 gikk ut 14. januar, men neste utlysning kommer høsten 2019.

Les mer på CAS’ nettsider.

Powered by Labrador CMS