Professor Marianne Lien, Heather Swanson og Gro Ween er redaktørene bak en ny antologi om husdyrhold. (Foto: Senter for grunnforskning(CAS))
Professor Marianne Lien, Heather Swanson og Gro Ween er redaktørene bak en ny antologi om husdyrhold. (Foto: Senter for grunnforskning(CAS))

Gir ut bok om husdyrholdets grenser

Professor Marianne Lien og tidligere CAS-forskere Heather Swanson og Gro Ween er redaktørene bak en ny antologi som utforsker husdyrholdets grenser og overskridelser.

Antropologiske studier viser hvordan mennesker preger planter og dyrs liv, og at domestisering har uventede konsekvenser.

At lakseoppdrett i Japan har konsekvenser for økologien i Alaska, er et av eksemplene som illustrerer at domestisering kan «go wild» og skaper uforutsette endringer på tvers av store land- og sjøområder. Boka besøker også blant annet fugler i bur i Storbritannia og grisefarmer i Danmark.

Boken er et produkt av forskningsprosjektet Arctic Domestication in the Anthropocene, ledet av professor Lien ved CAS i 2015/2016.

Boken «Domestication Gone Wild; Politics and Practices of Multispecies Relations» lanseres 22. november.

Les mer på nettsidene til CAS.

Powered by Labrador CMS