Notisen er produsert og finansiert av CAS Centre for Advanced Study - Les mer

Flere CAS-forskere med nye sentre for fremragende forskning

Neste års gruppeleder ved CAS Oslo, Trygve Helgaker, skal lede senteret Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences sammen med styrevaramedlem Kenneth Ruud. Et av målene med senteret er å forstå og kontrollere komplekse biologiske og kjemiske systemer under ekstreme forhold.

Senteret er delt mellom Universitet i Oslo og UiT - Norges arktiske universitet.

Også tidligere CAS-forsker Arne Brataas er blitt utnevnt senterleder for et SFF: Center for Low Dissipation Quantum Spintronics ved NTNU har som mål å skape en revolusjon i lavenergi kommunikasjonsteknologi for et energieffektivt samfunn.

I tillegg har to tidligere CAS-forskere, Eirik Grude Flekkøy og Knut Jørgen Måløy, sentrale roller i UiOs del av senteret Porous Media Laboratory som skal ledes fra NTNU.

Et SFF skiller seg fra CAS Oslo fordi ordningen gir støtte opptil ti år. Et SFF er også tilknyttet en forskningsinstitusjon. CAS Oslo er på den andre siden en uavhengig stiftelse som sikter på å fremme fremragende forskning i ubegrenset tid framover.

Powered by Labrador CMS