Unge forskere som deltok i YoungCAS sommeren 2017.  (Foto: Camilla Kottum Elmar)
Unge forskere som deltok i YoungCAS sommeren 2017. (Foto: Camilla Kottum Elmar)

CAS Oslo inviterer unge forskere til nytt konsept

Senter for grunnforskning (CAS Oslo) inviterer unge, talentfulle forskere til å søke seg til YoungCAS, et nytt konsept hvor unge akademikere får mulighet til å diskutere problemstillinger med kollegaer fra hele verden.

Konseptet ble lansert i januar 2017, og i juli møttes 12 forskere fra seks universiteter for å takle utfordringene knyttet til antibiotikaresistente bakterier og implantatoperasjoner. Gruppen ble ledet av postdoktor Hanna Tiainen ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo (UiO).

Det hele forgår under én ukes opphold i Oslo i juli 2018.

Notisen er produsert og finansiert av Senter for grunnforskning (CAS) - Les mer

Powered by Labrador CMS