Endelig frøbank på Svalbard

Et globalt sikkerhetshvelv for frø på Svalbard har vært under planlegging siden 1980-tallet. Statsminister Jens Stoltenberg markerer byggestart denne måneden. Selve byggingen skal i gang tidlig i 2007.

Frø fra hele verden skal etter planen fryses ned i Svalbard Global Seed Vault.

Slik skal Norge ta vare på frø fra de landbruksvekstene som er viktigst for den globale matsikkerheten.

Ideen om et frølager inne i fjellet på Svalbard oppstod allerede på 1980-tallet. Flere aktører så behovet for en slags Noahs ark for matvareplanter.

Et slikt lager ville kunne beskytte landbruksressursene mot plantesykdommer, klimaendringer, krigsødeleggelser, naturkatastrofer og ikke minst mot den stadig økende ensrettingen i jordbruket.

Det intensive jordbruket kan føre til tap av mangfold ved at de samme sortene brukes over stadig større areal.

Manglet regelverk

På 1980-tallet fantes det ikke noen internasjonal regulering av utvekslingen av genetisk materiale mellom land. Det skal være en av grunnene til at det politiske grunnlaget for å opprette et slikt lager ikke var tilstede.

Eierskap og fordeling av gevinstene ved plantegenetisk materiale har lenge vært et vanskelig tema i global sammenheng.

I 2001, etter nesten 10 år med forhandlinger, ble Den internasjonale traktaten for plantegenetiske ressurser som er viktige for mat og jordbruk, vedtatt av Verdens matvareorganisasjon (FAO).

Denne traktaten, som etablerte felles regler for utveksling av materiale fra matplanter mellom verdens land, gjorde frøbanken på Svalbard aktuell på nytt.

Ble oppfordret

I 2004 fikk Norge en oppfordring om å utrede dette initiativet på nytt, fra Den rådgivende gruppen for internasjonal landbruksforskning (CGIAR).

For ett år siden bestemte Regjeringen seg for å starte planleggingen av frøbanken. Initiativet fikk stor internasjonal oppmerksomhet. Den gangen var planen å åpne anlegget på Svalbard i løpet av 2006, og byggekostnadene ble anslått til rundt 20 millioner kroner.

I går meldte Landbruks- og matdepartementet at Statsbygg skal starte opp med bygging tidlig i 2007, med sikte på en åpning i september 2007. Prislappen er nå på rundt 30 millioner kroner.

Statsminister Jens Stoltenberg benytter anledningen til å markere byggestart på Svalbard den 19. juni, i anledning det nordiske statsministermøtet der.

Sikkerhetskopier

Svalbard er pekt ut som et fint sted for frølageret på grunn av den isolerte beliggenheten, og permafrosten som vil sikre at frøene bevares i minusgrader selv om frysesystemene skulle svikte.

Det finnes mange genbanker i verden som skal ta vare på frø fra gamle sorter av matplanter som ellers ville ha forsvunnet.

Frølageret på Svalbard skal inneholde de samme frøene som allerede er lagret i genbanker andre steder i verden.

Nordisk Genbank

Planen er at det norske frølageret skal bli et sikkerhetsnett for hele verdens matforsyning. Frøbanken skal derfor bli verdens største i sitt slag.

Det finnes allerede en frøbank for nordiske land. Denne genbanken ble etablert i 1979, for å ta vare på de gamle nordiske sortene av matplanter.

I dag inneholder den rundt 30 000 sorter og andre genetiske varianter fra hele Norden, frosset ned ved Nordisk Genbank i Sverige.

På Svalbard har det i snart 20 år eksistert et mindre sikkerhetslager for disse nordiske frøene. Erfaringene fra dette lageret skal brukes under byggingen av den globale frøbanken, og Nordisk Genbank kommer sannsynligvis til å få det administrative ansvaret, under Nordisk ministerråd.

Frøene ikke norsk eiendom

Flere internasjonale aktører har gitt sin tilslutning til planene om en frøbank på Svalbard. Selve lageret kommer til å eies av Norge, men frøene vil ikke være norsk eiendom.

Avtalen er at de skal returneres i tilfelle originalsamlingene til frøet har gått tapt.

Frøbanken skal oppbevare frø fra gress, korn, bønner, ris, erter, trær og en masse annet. Hvert enkelt land skal selv sende inn de frøene de mener det er viktig å ta vare på.

Planen er å opprette et internasjonalt råd som skal representere brukerinteressene og følge med på virksomheten.

Lenker:

Landbruks- og matdepartementet: Verdens frø sikres på Svalbard
 

Powered by Labrador CMS