Kollisjoner hyppigste dødsårsak for fredede fugler

Kollisjoner og sult er de hyppigste dødsårsaker for fredede fugler som blir funnet døde og brakt til preparanter for utstopping. Ulovlig jakt forekommer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Hønsehauk."
"Hønsehauk."

Veterinærinstituttets årlige rapport om fallviltbehandling av fredede fugler viser at det i 2002 ble funnet, og søkt om utstoppingstillatelse for fem fugler som etter alt å dømme var ulovlig skutt. Av disse er var det en havørn, en jaktfalk, en hønsehauk og to ugler.

Rapporten fra Veterinærinstituttet omfatter materiale fra i alt 339 fredede fugler, derav 96 hønsehauker, 33 havørner og 103 ugler av seks forskjellige arter.

Kraftledninger

“Traume” er oppgitt som dødsårsak for 44 prosent av fuglene som er analysert. Som regel er det her tale om kollisjoner, går det fram av rapporten.

- De fleste fuglene er funnet nær bebyggelse, ved kraftledninger, langs veier og på andre lokaliteter med sterk grad av menneskelig påvirkning på miljøet, heter det.

Ulovlig jakt

Seksjonssjef Terje Bø i Direktoratet for naturforvaltning (DN) sier til NTB at det lave antallet fugler med skuddskader, ikke gir grunnlag for å trekke slutninger om omfanget av ulovlig jakt på fredede arter.

Terje Bø begrunner dette med at jegere som skyter ulovlig, sannsynligvis ikke vil søke om utstoppingstillatelse. Dermed kommer ulovlig felte fugler som regel ikke med i Veterinærinstituttets materiale, og heller ikke i statistikken.

- Vi har et begrenset materiale som kan fortelle noe om omfanget av ulovlig jakt, sier Terje Bø.

Sult og sykdom

"Havørn."
"Havørn."

Rapporten viser at mange rovfugler dør av sult. Avmagring ble påvist som dødsårsak hos 24 prosent av de undersøkte fuglene.

- I tillegg til å utgjøre en betydelig dødelighetsfaktor, er det grunn til å tro at avkreftelse på grunn av sult øker mottakeligheten for sykdom, og gir en mer risikofylt atferd, skriver Veterinærinstituttet.

Ellers forteller rapporten om minst ett tilfelle der en svane var blyforgiftet, og om flere forskjellige infeksjoner. En hønsehauk og en sangsvane hadde bukhinnebetennelse. En annen sangsvane hadde hjertesekkbetennelse, og to hønsehauker hadde luftsekkbetennelse forårsaket av rundorm. Og en kongeørn har fått diagnosen forstoppelse, går det fram av rapporten.

Hos 23 prosent av fuglene ble det ikke gjort funn som gir grunnlag for å si noe om dødsårsaken, men Veterinærinstituttet antar at mange av disse fuglene kan ha hatt “traumatiske hodeskader”.

(NTB)

Powered by Labrador CMS