B. irregularis har funnet opp en helt ny metode for å klatre opp tykke stammer og stolper.
B. irregularis har funnet opp en helt ny metode for å klatre opp tykke stammer og stolper.

Se slangens lasso-triks

Denne slangen bruker en hittil ukjent teknikk for å klatre i store trær.

Den har vært en katastrofe for dyrelivet på Stillehavs-øya Guam.

Slangen Boiga irregularis hører naturlig hjemme blant annet i Australia og Indonesia. Men en eller annen gang på 1940- eller 1950-tallet snek den seg med oss mennesker til Guam, der den etablerte seg som en fremmed art.

I dag er B. irregularis i ferd med å ete seg igjennom det som finnes av lokalt fugleliv på øya. Mange arter er borte og artene som fortsatt holder stand, er kraftig redusert.

Slangens ødeleggende jaktlykke skyldes blant annet at den er svært god på å ta seg fram, over alt fra vann til tynne ledninger.

Og nylig oppdaget altså amerikanske biologer at B. Irregularis-bestanden på Guam har enda et triks i sitt ikke-eksisterende erme:

Lasso-trikset.

(Foto: Thomas Seibert)

Lager stor løkke

Slanger har flere måter å bevege seg på, og er godt i stand til å klatre i trær. Men mange av dem må melde pass i møte med tykke, glatte trestammer. Derfor kan kronen på slike trær være trygge skjulesteder for fugler.

Men altså ikke når det gjelder B. irregularis.

Den har nemlig lært seg å klatre på en ny måte. Slangen slenger hele kroppen rundt stammen i en stor løkke, som den fester i seg selv. Omtrent som en lasso. Så bruker den små bevegelser til å skyve lassoløkken oppover stammen, centimeter for centimeter.

Denne metoden for klatring er ikke observert hos noen slanger før, skriver Julie A. Savidge fra Colorado State University og kollegaene hennes, i siste utgave av Current Biology.

Puster og peser

Klatremetoden er åpenbart svært krevende.

Det går med museskritt oppover stammen, og slangen puster og peser og tar mange pauser, skriver forskerne. Men premien er tydeligvis verdt slitet:

Lasso-teknikken gjør slangen i stand til å klatre opp sylindere med over dobbelt så stor diameter som den ville klart med andre metoder.

Og dermed ligger altså veien til nye jaktmarker åpen.

Den nye oppdagelsen er et eksempel på at ikke bare utviklingen av nye fysiske egenskaper hos dyrearter kan endre balansen i økosystemene. Også adferdsmessige nyvinninger kan ha stor innvirkning.

Kunnskapen om B. irregularis’ nye klatreteknikk kan brukes i arbeidet med å beskytte lokale arter, håper forskerne.

B.irregularis i en mer vanlig slange-positur.
B.irregularis i en mer vanlig slange-positur.

Referanse:

J. A. Savidge, T. F. Seibert, M. Kastner, B. C. Jayne, Lasso locomotion expands the climbing repertoire of snakes, Current Biology, januar 2021. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS