Ventilasjon kan knekke støvmidden

Støvmidd i hjemmene forårsaker og forverrer astmaallergi, som er en av de vanligste kroniske lidelsene blant barn og unge i Norge. Det mange kanskje ikke vet, er hvor følsomme de ørsmå krypene er for både temperatur og fuktighet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dermed kan enkle husholdningsløsninger lette astmaproblemer for mange. For enkelte kan det være nok å lufte godt om vinteren. Britiske forskere har undersøkt støvmiddens reaksjoner på forskjellige innemiljøer, i et forsøk på å begrense formeringen av krypene.

Vi reagerer på middbæsj

Astma og lignende allergier blir forverret av avføring fra støvmidd, som flyr omkring med luften. Avføringen letter så fort den er kommet ut av midden. Store støvmiddpopulasjoner i hjemmet er en av faktorene som kan utløse astma.

De britiske forskerne har funnet ut at støvmidden er meget følsom for både temperatur og fuktighet. Å kontrollere disse faktorene kan dermed være en metode for å utslette, eller i alle fall kontrollere, middpopulasjoner i hjemmet.

- Dataene vi har samlet om forholdene hvor støvmidden blomstrer burde hjelpe oss med å utslette denne husholdningsplagen, sier professor Tadj Oreszczyn fra University College London i en pressemelding.

Bør tilpasse hjemmene

Forskerne håper at de nye funnene vil påvirke design og bruk av hjem og hus, og dermed gjøre livet lettere for allergikere, og risikoen mindre for at andre utvikler astma. I dag er det få hjem som tar høyde for årsaker til allergier som man ganske enkelt kan hindre.

- I fremtiden kan allergikere lette sine symptomer ved å designe sine hjem annerledes. Man kan ta hensyn til temperaturforholdene og fuktighetsnivåene hvor støvmidden trives best, og som kan være med på å gjøre allergiene deres uutholdelige, sier Oreszczyn.

Relativ luftfuktighet er nøkkelen

Støvmidden spiser hud, men den må ha vann også. Flytende vann er ikke tilgjengelig for den, og midden får vanligvis i seg lite vann fra mat. Isteden får den i seg vann ved å hente det ut fra umettet luft via et vannabsorberende sekret.

Samtidig taper midden vann når den er i aktivitet. Når vanntapet blir større enn vanninntaket, reduserer støvmidden sin aktivitet (spising, avføring, parring og eggproduksjon) for å minimere vanntapet.

Den er derfor avhengig av den relative luftfuktigheten. Relativ fuktighet er mengden fuktighet i lufta, sammenlignet med maksimumsnivået av fuktighet lufta er i stand til å holde på. Relativ fuktighet er avhengig av temperaturen og fuktigheten i lufta.

Jo større gapet er mellom vanninntak og vanntap, jo fortere blir midden dehydrert, og jo fortere dør den. Ved hvilken relativ luftfuktighet vanntapet blir større enn vanninntaket varierer, med temperaturen. Punktet hvor vanntapet er større enn vanninntaket er en smertegrense for midden.

Vasking er kanskje ikke løsningen

Støvmidd spiser hudskjell fra mennesker, og lever derfor på steder hvor dette samler seg opp, som i senger, i tepper, i møbler og i myke leker. Vi mister mellom 0,5 og 1,0 gram død hud om dagen per person, mens flere tusen midd kan overleve i månedsvis på bare 0,25 gram.

Å gå inn for å avgrense middpopulasjonen ved å vaske eller støvsuge og dermed fjerne mattilgangen, er dermed kanskje mindre nyttig.

Trives ikke i kalde og tørre klima

Midden synes å trives best i varmt og fuktig klima, og dårligst i kaldt og tørt klima. Men klimaet inne er påvirket av mer enn klimaforholdene ute, som for eksempel beboernes fuktighetsproduksjon og luftevaner. Det er dermed mulig å skape ideelle forhold for støvmidden selv i et hjem som ligger i et område med kaldt klima.

I følge forskerne er det ikke uvanlig å finne to identiske hjem i samme område; det ene med mye midd og det andre uten. Dette demonstrerer potensialet for å kontrollere middpopulasjonene.

Lufting om vinteren gjør susen

Selv i tørre klimaområder har luftfuktigheten en tendens til å være høy om høsten, noe som gjør det vanskeligere å forhindre ideelle forhold for støvmidden. Studier har vist at dette er tiden hvor populasjonene er på sitt største. Men om vinteren er den kalde luften mindre fuktig, så et godt oppvarmet og ventilert hus gir lettere de tørre forholdene som er uvennlige for midden.

Dermed vil det være for få av dem som overlever lenge nok til å dra nytte av høstklimaet, og populasjonen vil gå ned, mener de britiske forskerne. For lite ventilasjon om vinteren vil derimot sørge for å holde luftfuktigheten høy nok til at midden trives.

Mer komplisert i tempererte klima

Ved høye breddegrader er det derfor sannsynlig at tilstrekkelig ventilasjon om vinteren vil være nok for å kontrollere støvmiddpopulasjonene. I tempererte klima er situasjonen litt mer komplisert.

Med mindre kulde om vinteren er luften mindre tørr, og det er mindre effektivt å presse luftfuktigheten ned gjennom utlufting. For å regulere inneklimaet under slike forhold, må det altså mer kompliserte tiltak til.

Kriteriene for at middene blir flere

Relativ luftfuktighet øker når temperaturen faller, men samtidig produserer midden eggene saktere når det er kaldt, og utviklingen fra egg til voksen tar lengre tid. Selv om lave temperaturer i seg selv ikke kan utslette midden, hjelper det for å redusere formeringen.

På den andre siden er det lettere å utslette midd ved høye temperaturer, både fordi den relative luftfuktigheten går ned, og fordi middens vanntap blir større. Om middpopulasjoner vokser er avhengig av at den relative luftfuktigheten er over middens smertegrense, samtidig som temperaturen er optimal over en tilstrekkelig tidsperiode, og at avvik fra de optimale forholdene verken er for store eller for langvarige.

Forskerne ved University College London, South Bank University, University of Cambridge og Insect R&D presenterer nå resultatene av en toårig studie:

Controlling house dust mites through ventillation
Forskningsprogrammet

Powered by Labrador CMS