Også gjærmødre ofrer seg

En gjærsoppmor vil gjøre alt for sitt avkom, til og med på bekostning av egen overlevelse. Slik oppofrelse fra mor er kjent blant andre arter - delfinmødre slutter å sove, blekksprutmødre dør mens de passer på eggene sine - men dette er første gang forskerne finner det samme hos gjær.

Gjærsoppknopper av typen Saccharomyces cerevisiae trenger mitokondrier for å overleve. Mitokondrier er cellenes kraftstasjon, der energien kroppen trenger lagres. Slike mitokondrier overfører morgjæren til avkommet gjennom et komplekst proteintrådnettverk.

Og det er knoppens behov som avgjør hvor mye moren overfører.

Hun får nemlig ikke flere mitokondrier selv, så for hvert nye “ungekull” har hun igjen færre og færre av organellene. Men hun slutter ikke å få barn av den grunn - og ofrer til slutt livet for den siste generasjonen med unger. (forskning.no/høj)