Både tørst og sult kan være årsak til at trær dør under tørkeperioder.  (Illustrasjonsfoto: MooNoi_Amphol / Shutterstock / NTB scanpix)
Både tørst og sult kan være årsak til at trær dør under tørkeperioder. (Illustrasjonsfoto: MooNoi_Amphol / Shutterstock / NTB scanpix)

Hvorfor dør trær når det er tørke?

Det er fortsatt mye forskerne ikke skjønner om trær.

Alle vet at trær tar kvelden bare det blir tørt nok. Men hva er det egentlig som skjer inne i trærne, som gir dem nådestøtet? De siste åra har særlig to muligheter vært diskutert og undersøkt:

Den ene er knyttet til et annet fascinerende spørsmål:

Hvordan kommer vannet seg helt fra bakken, og opp i de øverste kvistene på et digert tre?

Joda. Inne i stammen og greinene på treet går tynne, tynne rør hvor det står en sammenhengende vannsøyle. Når vann fordamper fra bladene til treet, skaper det et undertrykk – et sug – som trekker vannet oppover.

Men hvis suget blir veldig sterkt, kan vannsøylen bli brutt. Det dannes en boble inne i røret. Da ødelegges evnen til å trekke opp vann, og treet tørster i hjel.

Sultedøden

Den andre hypotesen om hvordan tørke dreper trær, handler derimot mer om mat. Eller rettere sagt karbon. Trærne trenger karbondioksid fra lufta til å drive fotosyntese og danne sukker. Men for å få tak i CO2et må de åpne små porer i bladene sine. Og det er ikke risikofritt.

Når porene er åpne, fordamper nemlig vann fra den fuktige innsida av bladene. Og i perioder med tørke må trærne være forsiktige. Mange lukker igjen porene, og må ty til lagret karbon for å holde livsprosessene i gang. Varer dette for lenge, kan treet sulte i hjel.

Så hvilken av de to årsakene er viktigst?

Vannsøylen viktigst

Nå har et internasjonalt team av forskere forsøkt å oppsummere all forskningen på feltet, for å finne ut hva som gjelder for trær generelt.

De har kommet til at brudd i vannsøylen inne i vannrørene ser ut til å være den aller viktigste grunnen til at tørke dreper trær, uansett hvilket tre du snakker om. Alle de undersøkte trærne led av dette da de døde.

Likevel så det også ut til at karbonsult var et problem for over halvparten av trærne. Særlig bartrærne slet med dette. Kanskje fører også karbonsulten til og med til at vannsøylene lettere brytes.

Forskerne advarer imidlertid om at saken må undersøkes nøyere før vi kan si noe sikkert.

Selv om de tok med det vi vet om tørke og trær, er det fortsatt mye vi ikke vet. Undersøkelsen inneholdt for eksempel bare data fra 26 arter. Det betyr at vi mangler informasjon om mange typer trær, spesielt fra regnskogene.

Mange av undersøkelsene var dessuten gjort på mindre trær i potter. Det er ikke sikkert at saken er den samme i store trær eller under naturlige forhold.

Referanse:

Henry D. Adams m. fl, A multi-species synthesis of physiological mechanisms in drought-induced tree mortality, Nature Ecology and Evolution, august 2017. Sammendrag. 

Powered by Labrador CMS