Solidaritet bedre enn sniking

Snikere som snylter på fellesskapet, truer et økosystem av gjærsopp, har amerikanske forskere funnet ut.

Gjærsoppene brukte enzymer for å bryte ned sukrose til et felles forråd av fordøyelige sukkerarter.

Selv om gjærkolonien kunne hold liv i opptil 90 prosent snikere som ikke bidro med enzymer, økte da risikoen for plutselig utslettelse i dårlige tider. Bare en av seks kolonier med snikere overlevde, viser forsøkene.

De gjærkoloniene hvor alle bidro, klarte seg derimot i alle tilfelle av plutselige, tøffe påkjenninger.

For første gang er en komplett evolusjons-økologisk tilbakekoblingssløyfe demonstrert i laboratoriet, ifølge en nyhetsmelding fra tidsskrifet PLoS Biology, der resultatene er publisert. (forskning.no/ac)