Hvis forskerne finner at metoden også gjelder for mennesker, kan den brukes for å slå fast når et drap skjedde. (Foto: Colourbox)
Hvis forskerne finner at metoden også gjelder for mennesker, kan den brukes for å slå fast når et drap skjedde. (Foto: Colourbox)

Finner dødstidspunktet ti dager seinere

Kanskje kan rettsmedisinere snart vite mer nøyaktig når folk døde. Foreløpig er den nye metoden for å slå fast tidspunktet brukt på gris.

Når det skjer et mistenkelig dødsfall, kan det være svært viktig å vite når offeret døde.

Det er ikke så lett å avgjøre dersom det har gått lang tid.

Nå mener østerrikske forskere som har studert griser å være et skritt nærmere en nøyaktig stadfesting av dødstidspunktet.

Bryter ned muskler

Studien er gjort på tre griser. Kadavrene fikk ligge og råtne i 21 grader, og forskerne tok ut biter av vev fra musklene til bestemte tider hver dag i ti dager.

Muskelvevet ble raskt fryst ned og lagret i flytende nitrogen til det skulle analyseres.

Forskerne ville se hvordan ulike proteiner i vevet oppførte seg, på hvilke tidspunkter de endret seg og forsvant etter hvert som kadaveret ble brutt ned. De studerte også enzymer som hjelper til med å bryte ned proteinene.

De fant et mønster: Hvert protein ble brutt ned på ulike tidspunkter – tidlig, seint eller aldri i løpet av ti dager. Enzymene ble aktivert på bestemte tidspunkter etter dødsfallet.

Med denne kunnskapen kan de ganske presist slå fast hvor lenge det var siden døden inntraff.

Kanskje også mennesker

Forskerne har allerede begynt å undersøke muskelvev fra mennesker for å se om de kan finne det samme.

Det ser lovende ut:

– Vi fant lignende endringer i menneskelig muskelvev, sier Peter Steinbacher, som leder studien, i en pressemelding.

Men dette er altså bare foreløpige resultater.

Mange metoder

Det finnes mange metoder for å forsøke å finne ut når noen døde.

En vanlig metode er å se på hvor mye kroppens kjernetemperatur på 37 grader har sunket. Men dette er bare mulig inntil halvannet døgn etter dødsfallet.

Forskere prøver nå ut flere metoder. De østerrikske forskerne er ikke de eneste som har studert nedbryting av proteiner, både hos gris og andre dyr.

Østerrikerne har imidlertid sett på en rekke proteiner, og mener at de til sammen gir et bedre bilde av dødstidspunktet.

Metoden er rimelig enkel. Muskelvev er det mye av på en kropp, så det er lett å ta prøver. Og det tar bare et døgn å få svar på prøvene.

Hvis forskerne finner at metoden også kan brukes på mennesker, kan den derfor være effektiv i det rettsmedisinske arbeidet for å avgjøre når mistenkelige dødsfall skjedde, mener de selv.

Referanse:

Stefan Pittner m.fl.: Postmortem degradation of skeletal muscle proteins: a novel approach to determine the time since death, International Journal of Legal Medicine, juni 2015. DOI: 10.1007/s00414-015-1210-6. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS