Karbonring kan gi nye medisiner

Stoffet stipitatsyre ble oppdaget i 1945, og revolusjonerte den organiske kjemien. Stoffet kan få betydning for nye antibiotika og andre medisiner i framtida.

Nå har forskere fra University of Bristol funnet ut hvordan spesielle sopparter klarer å lage disse forbindelsene. Resultatene publiseres i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Stipitatsyre har et molekyl der grunnformen er en ring av sju karbonatomer. Dette kalles et tropolon.

Stipatsyre brukes blant annet i antidepressiva og medisiner mot malaria. Forskerne planlegger nå å utvikle sopper bioteknisk som kan framstille nye varianter av tropoloner og dermed trolig også nye medikamenter. (forskning.no/ac)