Sopp parer seg med egne kloner

En sopp har valgt en unik reproduksjonsstrategi: Den kan pare seg med en genetisk sett identisk klon av seg selv. Noen arter driver med ren kloning, andre driver med paring slik vi kjenner det, men det er svært uvanlig å holde på med en kombinasjon av de to: 

Dersom det trengs paring for å få til avkom, er de fleste arter nemlig avhengig av genetisk variasjon i opphavsmaterialet. Det gir variasjon hos avkommet, som gjør arten som en helhet bedre istand til å møte naturens forskjellige utfordringer.

Ikke så for soppen Cryptococcus neoformans, som kan pare seg med “seg selv” og får levedyktig avkom. Soppen er forøvrig farlig for oss mennesker. Hvis den pustes inn, kan den forårsaken en infeksjon i hjernen som i verste fall er dødelig. (forskning.no/høj)