Gorilla med stokk sjekker vannet

En gorilla med hatt kommer forskere neppe til å observere ute i naturen, men nå er i hvert fall stokken på plass.

"Foto fra T. Breuer et al., PloS Biology 3, November 2005"
"Foto fra T. Breuer et al., PloS Biology 3, November 2005"For første gang har forskere observert at en gorilla i det fri bruker en gren til å støtte seg på, og måle dybden i et vann.

Observasjoner av gorillaer har pågått i årtier flere steder. Men alt feltarbeid til tross; forskere har ikke klart å dokumentere denne typen atferd før i fjor høst.

Da lyktes det forskere fra The Wildlife Conservation Society å fotografere bevegelsene til to hunner i Mbeli Bai, i et forholdsvis åpent og sumpaktig skogområde i den nordlige delen av Republikken Kongo i Afrika.

Støtter seg og måler

Bildene viser at de to gorillaene tar i bruk redskaper, i form av grener fra trær og buskas, for å utføre helt spesifikke oppgaver. Dét har ikke forskere sett før.

"Her har gorillaen funnet grenen som den støtter seg på og måler vanndybden med. (Foto: T. Breuer et al., PloS Biology 3, November 2005)"
"Her har gorillaen funnet grenen som den støtter seg på og måler vanndybden med. (Foto: T. Breuer et al., PloS Biology 3, November 2005)"

Ute i et vannhull merker hunngorillaen Leah at vannet etter bare noen få steg når henne til midjen. Hun går litt tilbake, og griper etter en gren som hun bruker til å støtte seg på.

Flere ganger stikker hun også stokken ned i vannet for å sjekke dybden. Etter å ha gått åtte-ti meter utover i vannet, legger Leah fra seg den rundt én meter lange og to centimeter tykke grenen.

Hunngorillaen går etter hvert tilbake til der hun kom fra, for å hente sitt skrikende avkom, men tar denne gangen veien rundt vannet for å spise urtevekster.

Til å holde balansen

En måned senere, i november 2004, ser forskerne hunnen Efi, som hører til et annet gorillafølge, bruke en gren fra et buskas som en bro for å balansere over et stykke sumpaktig jord.

"Stokken brukes av gorillaen til å holde balansen mens den drar til seg blader. (Foto: T. Breuer et al., PloS Biology 3, November 2005)"
"Stokken brukes av gorillaen til å holde balansen mens den drar til seg blader. (Foto: T. Breuer et al., PloS Biology 3, November 2005)"

Denne hunngorillaen bruker også stokken sin for å holde balansen, når hun sanker inn urteblader i forberedelsene til et måltid.

Forskerne sier de ikke kjenner til at lignende observasjoner er gjort noen gang tidligere av gorillaer i det fri. Det har imidlertid vært rapportert om at gorillaer i fangenskap har grepet til redskaper.

Andre metoder

En mulig forklaring på man sjelden ser gorillaer bruke redskaper, mener forskerne, kan være at de utnytter matressursene annerledes enn for eksempel sjimpansene, som hamrer hull i nøtter og bruker pinner for å fiske ut termitter.

Gorillaene bruker henholdsvis tennene og hendene til dette.

- Når gorillaer bruker redskaper, er det et eksepsjonelt tilfelle, sier Thomas Breuer til tidsskriftet Science.

Han er en av forskerne som står bak gorilla-observasjonene i det vest-afrikanske landet.

Referanse:

Breuer T, Ndoundou-Hockemba M, Fishlock V (2005) First Observation of Tool Use in Wild Gorillas. PLoS Biol 3 (11): e380.

Les mer:

Wild Gorillas Pick Up Tools. Science.

Wild Gorillas Use Tools, Photos Reveal. National Geographic.

Powered by Labrador CMS