Moms på elbiler vil redusere elbilsalget inntil 40 prosent, ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt.
Moms på elbiler vil redusere elbilsalget inntil 40 prosent, ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt.

Moms på elbiler kan redusere salget kraftig

Moms på elbiler vil redusere elbilsalget inntil 40 prosent og forsinke reduksjonen i klimagassutslipp fra personbiler dramatisk, ifølge en ny rapport.

Det er en av konklusjonene i en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), skriver Motor.no.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som nå er i regjeringsforhandlinger, ønsker å innføre merverdiavgift på elbiler med et fradrag på 600.000 kroner. Også SV, som brøt ut av sonderingene, ønsker et slikt momspåslag.

Han viser til SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som alle vil innføre merverdiavgift på elbiler med et fradrag på 600.000 kroner.

Ifølge nettstedet skriver TØI at «Momsfritaket for personbiler har stor betydning for om og hvor raskt vi kan få ned klimagassutslippene fra personbiler»

De anslår at elbilsalget i 2030 vil bli 30–40 prosent lavere dersom det innføres moms på elbiler enn dersom momsfritaket videreføres.

Instituttet er klare på at lavere salg gir høyere utslipp og mener det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye personbiler i 2030 vil bli omtrent dobbelt så høyt med elbilmoms som uten. De påpeker at innføring av moms vil slå mindre negativt ut når elbilene har nådd en høy markedsandel.

Elbilene dominerer per i dag nybilsalget, men utgjør fortsatt bare rundt 14 prosent av den totale personbilparken.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS