Forsker Vegard Johansen presenterer forskning på entreprenørskap. (Foto: Østlandsforskning)
Forsker Vegard Johansen presenterer forskning på entreprenørskap. (Foto: Østlandsforskning)

Ti millioner til Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen

Statsbudsjettet bevilger ti millioner kroner til etableringen av Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen (SEG). Senteret etableres i regi av Østlandsforskning og Høgskolen Innlandet.

– Dette er helt fantastisk for forskningen vår, sier forsker Vegard Johansen.

– Det gir oss mulighet til å drive langsiktig praksisrettet forsknings- og utviklingsarbeid som vil kunne bidra til å utvikle fremragende entreprenørskapsutdanning i Norge. En kjempefin dag for Østlandsforskning og alle samarbeidspartnere, tilfører han.

Målet er at senteret skal utvikle forskningsbasert kunnskap som kan forbedre kvaliteten og øke omfanget på entreprenørskap i grunnskole og videregående opplæring. Nesten alle ungdoms- og videregående skoler i Norge tilbyr praktiske entreprenørskapsprosjekter, ofte gjennom Ungt Entreprenørskaps programmer.

– Deltakelse i elevbedrift og ungdomsbedrift øker sannsynligheten for at elevene vil starte og drive en bedrift seinere, forteller Johansen.