Forskerne har ikke et svar på hvorfor jenter som bare bor sammen med mor kommer tidligere i puberteten. Tidligere forskning viser at tidlig pubertet hos jenter kan øke risikoen for depresjon. Blant annet fordi det kan bli et misforhold mellom hvordan hun føler seg fysisk og mentalt.
Forskerne har ikke et svar på hvorfor jenter som bare bor sammen med mor kommer tidligere i puberteten. Tidligere forskning viser at tidlig pubertet hos jenter kan øke risikoen for depresjon. Blant annet fordi det kan bli et misforhold mellom hvordan hun føler seg fysisk og mentalt.

Om pappa ikke er tilstede, kommer datteren tidligere i puberteten

Jo lengre tid en jente ikke bor sammen med sin far, jo tidligere blir hun kjønnsmoden, viser dansk forskning.

Nylig skrev forskning.no om at snittalderen for når jenter først får mensen, har gått ned med omtrent to og en halv måneder i løpet av ti år.

En av forskerne bak studien, Ingvild Særvold Bruserud, sier til forskning.no at de ikke vet hvorfor denne endringen har skjedd.

Tendensen er den samme i resten av verden.

Overraskende sammenheng

Også i Danmark har forskerne registrert at jenter kommer tidligere i puberteten.

Vekt har blitt brukt som mulige forklaringer på at dette skjer tidligere. Overvekt hos jenter har gjerne vært forbundet med tidlig pubertet.

Nå har danske forskere funnet en annen og overraskende mulig sammenheng: Nemlig om mor og far bor sammen.

Spurt om kjønnshår og familieforhold

I en stor undersøkelse har de fulgt rundt 16 000 barn fra de lå i mors mage. Deretter har de fulgt dem opp hvert halvår fra de var 11 til de ble 18 år.

Forskerne ved Aarhus Universitet har blant annet spurt om utvikling i kroppshår, mens, voksende bryster og stemmeskifte i denne perioden.

Forskerne har også fulgt ungdommens familieforhold.

Både jenter og gutter kom tidligere i puberteten

De finner at i de familiene hvor mor og far ikke bor sammen på noe tidspunkt i barndommen, så kommer datteren deres gjennomsnittlig tre måneder tidligere i puberteten enn jenter som bor sammen med begge foreldrene sine.

Om de ikke bodde med far fra de var nyfødte til de var fem år, ble de kjønnsmodne rundt to måneder tidligere.

Om mor og far flytter fra hverandre når datteren er mellom seks og ti år, kom hun i puberteten en måned tidligere.

Forskerne har også undersøkt guttenes pubertet.

Her finner de at om foreldrene flytter fra hverandre når sønnen er mellom seks og ti år kommer guttene i puberteten to måneder tidligere. Bodde de ikke sammen med far fra de var nyfødte til de var fem år, kom de rundt en måned tidligere i puberteten.

Skyldes det stress?

Forskerne har ikke noen god forklaring på hvorfor de finner disse forskjellen mellom barn som bor sammen med far eller uten en far.

Anders Juul, barnelege og professor ved Københavns Universitet, sier til dr.dk at en lang rekke undersøkelser har vist denne sammenhengen. En mulig forklaring kan være at barnet som lever i en separert familie, opplever stress.

Førsteforfatter av studien, Anne Gaml-Sørensen, sier i en pressemelding fra Aarhus Universitet at en mulig forklaring på forskjellen kan være at barn i separerte familier kan være mer sårbare, psykisk og fysisk.

Hun forteller at når forskerne kontrollerte for om far var mye eller lite sammen med barnet ved 18-måneders alder, barnets trivsel og BMI i syvårsalderen, endret ikke resultatene seg.

Forskeren understreker at det er ikke alt de klarer å måle.

Det kan derfor være andre forhold som kan påvirke barns trivsel under oppveksten som kan forklare tidlig pubertet.

Statistisk usikkerhet

Det var i alt 2,1 prosent av alle kommende mødre som ikke bodde samme med sin partner under graviditeten i denne undersøkelsen. Kun én prosent av barna bodde aldri sammen med faren fram til de var 11 år.

Fordi andelen barn som hadde en fraværende far er så liten, er det statistisk usikkerhet forbundet med resultatene, understreker forskeren.

– Stor og flott studie

Ingvild Særvold Bruserud, en av forskerne som fant at jenter i Norge kommer tidligere i puberteten, har lest den danske studien.

Hun synes den er interessant.

– Dette er en stor og flott studie som undersøker mange barn over tid. Det er interessant at de ser på timing av pubertet hos både jenter og gutter i sammenheng med fars tilstedeværelse i svangerskap, tidlig barndom, og senere barndom.

– Forskerne løfter fram stress i barndommen som en mulig forklaring og ser fars fravær som én slik årsak til at barn kan oppleve stress, skriver hun i en epost til forskning.no.

Bruserud skriver at også andre studier har antydet en slik sammenheng.

Kan tidlig pubertet skyldes miljøgifter?

De norske forskerne har enda ikke forsket på årsaker til at jenter kommer tidligere i puberteten.

De har likevel noen teorier:

– Årsakene til tidligere pubertetsstart er trolig sammensatte, men økt forekomst av overvekt og fedme og kjemikalier i omgivelsene som kan ha hormonlignende virkning er mulige faktorer, sa Bruserud til forskning.no i 2020.

Forskerne i Bergen, ledet av professor Petur Benedikt Juliusson, har fått penger til å analysere miljøgifter og hvilken effekt de har på unge kropper.

Stress kan sannsynligvis også påvirke når puberteten starter, sa Bruserud i artikkelen fra 2020.

Kilde:

Anne Gaml-Sørensen m.fl: Father Absence in Pregnancy or During Childhood and Pubertal Development in Girls and Boys: A Population‐Based Cohort Study, Child Developement, januar 2021

Powered by Labrador CMS