Forskerne har hentet inn informasjon om pubertet fra nesten 15 000 danske barn. (Foto: Lopolo, Shutterstock, NTB scanpix)
Forskerne har hentet inn informasjon om pubertet fra nesten 15 000 danske barn. (Foto: Lopolo, Shutterstock, NTB scanpix)

Danske barn kommer tidligere i puberteten

En ny studie viser at danske barn kommer tidligere i puberteten enn det foreldrene deres gjorde.

Den nye, danske studien viser blant annet at jenter i dag får sin første menstruasjon tre måneder tidligere enn det deres mødre gjorde. Første menstruasjon blir ofte brukt som en viktig milepæl for å finne ut av når jenter kommer i puberteten.

Dagens gutter kommer i puberteten seks måneder til et år tidligere enn de gjorde for 15 år siden. Forskningen viser også at de kommer i stemmeskiftet ett år tidligere enn det som er dokumentert tidligere.

Forskerne har hentet inn informasjon om pubertet fra 14 759 danske barn. Barna svarte på totalt 73 160 spørsmål over en seks måneders periode. Spørsmålene handlet om hvordan deres pubertetsutvikling hadde vært siden de fylte elleve og et halvt år.

Jentene ble spurt om kjønnshår, hvordan brystene deres utviklet seg, deres første menstruasjon, kviser og hår under armene. Guttene ble spurt om stemmeskifte, deres første utløsning, kjønnshår, kviser og hår under armene. Med utgangspunkt i denne informasjonen kunne forskerne regne seg fram til når barna hadde kommet i puberteten.

Gjelder også norske jenter

Forskeren Nis Brix forklarer at resultatet ikke kan stå alene, men må bli sett på i lys med tidligere danske studier.

– Spesielt det med at gutter kommer i puberteten seks måneder til et år tidligere nå enn før er usikkert. Tidligere danske studier har samlet inn informasjon på en annen måte enn det vi har gjort i vår studie, men om man ser på denne forskningen sammen med tidligere forskning, så peker de på samme retning. Både gutter og jenter kommer i puberteten tidligere, sier Brix i en pressemelding.

Forskerne skal nå se om de kan få forklaringen allerede i fosterstadiet. Hvis den er der, mener forskerne at det kan det bli mulig å stanse utviklingen.

I Norge har også alderen for første menstruasjon gått ned.

– Det er flere tiår siden denne trenden først ble beskrevet i Norge. Antakeligvis har trenden for fallende alder for pubertet pågått i godt over hundre år. Fallet ser også ut til å ha fortsatt inn i de siste tiårene, sier Fartein Ask Torvik, forsker ved Folkehelseinstituttet, til forskning.no.

Han forteller at det også finnes studier fra andre verdensdeler som viser samme trend.

– For eksempel falt gjennomsnittlig alder fra første menstruasjon fra 17 til 13 år i Sør-Korea i løpet av 1900-tallet.

Vet mindre om gutters pubertet

– Når det gjelder gutter, har vi veldig lite kunnskap fra tidligere. Mange studier har ikke studert gutters pubertetsutvikling like grundig som jenters, sier Torvik.

Han synes derfor at det er spesielt interessant at den danske studien også har studert fallende pubertetsalder hos guttene.

Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) er en av verden største helseundersøkelser. Materialet skal blant annet brukes til å forske mer på pubertetsutvikling, både hos gutter og jenter.

Torvik håper at den kan gi flere svar og mer kunnskap også om gutters pubertet. I undersøkelsen har barn blitt fulgt siden de ble født på begynnelsen av 2000-tallet.

Forskerne venter nå på at samtlige av dem skal komme i puberteten før de kan begynne å analysere informasjonen.

Det er mange mulige årsaker til hvorfor noen kommer tidligere i pubertet enn andre. Både genetikk, ernæring, kroppsfasong og høyere fettprosent er viktige faktorer.

– En del studier har også vist at ulike former for stress kan være årsaken, men det er vanskelig å skille mellom hva som er assosiasjoner og hva som er årsak, sier Torvik.

Nedgangen i alder har skjedd over så kort tid at det peker på endringer i miljøet, ikke i genene, mener forskeren.

– Den viktigste enkeltfaktoren er antakeligvis endring i ernæring. Vi vet likevel ikke fullt ut hvorfor det er sånn, sier Torvik.

Kan det være bra?

Torvik forklarer at det ikke nødvendigvis er en ulempe å komme i puberteten tidligere, men dette avhenger av hvor mye tidligere det er snakk om.

– For eksempel finnes det studier som bruker finske og britiske data som kan tyde på at tidlig modning henger sammen med å gjøre det bra på skolen, spesielt for gutter. Det er likevel en del usikkerhet knyttet til resultatene, sier Torvik.

Jenter gjør det jevnt over bedre enn gutter på skolen, og de kommer tidligere i puberteten.

– Forskjellen i skoleprestasjoner er størst akkurat de årene når pubertetsforskjellene er størst. Kan det være slik at tidlig modning bidrar til å forklare kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner? spør Torvik.

Referanse:

Nis Brix m.fl: Timing of puberty in boys and girls: A population‐based study, Paediatric and perinatal epidemiology, oktober 2018

Powered by Labrador CMS