En glad unge i Elfenbenskysten. Framgangen i helse for mødre og barn har gått raskt de siste årene. (Foto: Diara/UNICEF)
En glad unge i Elfenbenskysten. Framgangen i helse for mødre og barn har gått raskt de siste årene. (Foto: Diara/UNICEF)

Barnedødeligheten er halvert siden år 2000

Aldri før har så mange kvinner overlevd fødsler. Aldri før har så mange barn fått vokse opp.

Siden år 2000 er barnedødeligheten i verden nesten halvert.

I samme periode er dødeligheten blant mødre blitt redusert med over en tredel, ifølge nye tall fra Verdens helseorganisasjon.

Kvinner og barn har fått flere rimelige og trygge helsetjenester av god kvalitet. Det er hovedårsaken, konstaterer WHO.

Afrika sør for Sahara

I 2018 døde likevel 6,2 millioner barn under 15 år, ifølge WHO. Halvparten av dem døde før de hadde rukket å bli en måned gamle.

Og nesten 300 000 kvinner døde i fjor på grunn av komplikasjoner under graviditeten eller fødselen.

Også de fleste av disse dødsfallene kunne ha vært forhindret.

– Over hele verden er fødsler noe som gjør mennesker lykkelige.

– Likevel rammes hvert 11. sekund en familie i verden av en tragedie, konstaterer UNICEF-direktør Henrietta Fore i en pressemelding.

Barnedødeligheten er langt høyere i Afrika sør for Sahara enn i resten av verden. Det samme er risikoen for fødende kvinner.

Om en baby overlever de første månedene av livet sitt, så er den største trusselen mot ungen infeksjonssykdommer som lungebetennelse, diaré og malaria. Når barna blir større så er trafikkulykker en trussel som koster mange barn livet eller påfører dem varige skader.

Hele 80 prosent nedgang i dødelighet i Øst-Asia

Folkerike land i Asia har opplevd den aller største nedgangen i barnedødelighet.

Siden 1990 er antallet barn som dør før de er fylt fem år i Øst-Asia og Sørøst-Asia, redusert med hele 80 prosent.

Noen av landene som de siste årene har gjort størst framskritt knyttet til mødre og barns helse er Hviterussland, Bangladesh, Kambodsja, Kazakhstan, Malawi, Marokko, Mongolia, Rwanda og Zambia.

WHO mener mye handler om politisk vilje til å satse på bedre helsestell og flere ansatte i helsevesenet. Gratis helsetjenester for gravide og støtte til familieplanlegging er også viktig.

Flere levendefødte = færre barn

Redusert barnedødelighet gjør ikke nødvendigvis at vi blir flere mennesker i verden.

Tvertimot.

Antallet barnefødsler per kvinne har falt mye i mange av de samme landene hvor barnedødeligheten har gått. Land i Afrika der kvinner fortsatt får mange barn, er stort sett de samme landene som fortsatt har høy barnedødelighet.

– Med unntak av noen få afrikanske land blir barn nå født fordi foreldrene ønsker det, ikke fordi så mange ender på kirkegården.

Dette sa Hans Rosling, professor i internasjonal helse, i en artikkel her på forskning.no i 2014.

Tidligere fikk verdens kvinner i gjennomsnitt omkring seks barn, der to i gjennomsnitt døde da de var ganske unge. I dag dør bare noen få av verdens småbarn – og kvinner får i gjennomsnitt bare litt over to barn.

Det betyr at klodens befolkning reproduserer seg selv, men heller ikke mer.

Når vi likevel blir flere mennesker, er det først og fremst fordi mennesker i alle land lever stadig lenger.

Slik <i>kan</i> utviklingen i befolkningsveksten bli de neste tiårene, om den fortsetter som i dag. Figuren viser tydelig at det IKKE er noen eksponentiell vekst i verdens befolkning, slik mange mente tidligere. (Data fra FN og USAs statistiske sentralbyrå. Grafikk: Our World in Data)
Slik kan utviklingen i befolkningsveksten bli de neste tiårene, om den fortsetter som i dag. Figuren viser tydelig at det IKKE er noen eksponentiell vekst i verdens befolkning, slik mange mente tidligere. (Data fra FN og USAs statistiske sentralbyrå. Grafikk: Our World in Data)

Befolkningsøkningen er halvert

Hans Rosling mente at befolkningen i Europa og Amerika vil holde seg stabil. Befolkningen i Asia vil øke en del. Befolkningen i Afrika sør for Sahara vil fortsatt kunne øke kraftig.

Men verden sett under ett, har økningen i verdens befolkning blitt mindre helt siden 1963.

Den gangen var økningen på hele 2,2 prosent hvert år. I dag er økningen nesten nede på 1 prosent hvert år. Og den blir mindre år for år.

Befolkningen i verden er i oktober 2019 på om lag 7,7 milliarder mennesker. Hele 60 prosent av disse menneskene bor i Asia. Kina er verdens mest folkerike land, men kan snart bli passert av India.

Kilder:

FN: «Levels and Trends in Child Mortality. Report 2019», September 2019. Rapporten.

Worldometers.com

Wikipedia-artikkelen på engelsk om verdens befolkning.

Powered by Labrador CMS