En nyfødt har sjelden koronasykdom selv om moren er smittet, men noen babyer har blitt veldig syke.
En nyfødt har sjelden koronasykdom selv om moren er smittet, men noen babyer har blitt veldig syke.

Korona kan være farlig for nyfødte

– Jeg synes det underkommuniseres i Norge at det kan være farlig også for nyfødte og spedbarn, sier medisinprofessor Ola Didrik Saugstad.

Koronapandemien utgjør en undervurdert risiko i svangerskapet, og det kan være farlig for nyfødte å være smittet med koronaviruset.

Men det er få nyfødte som har testet positivt selv med en koronasmittet mor.

Det konkluderer amerikanske forskere som har oppsummert forskning på covid-19 hos spedbarn og gravide fra Kina og andre steder i verden.

Kan viruset overføres fra mor til barn?

Det kommer nye studier om dette temaet hver uke, forklarer Ola Didrik Saugstad, professor emeritus i barnemedisin ved Universitetet i Oslo.

Likevel vet forskerne fortsatt lite.

– Det har vært noen få tilfeller der korona kan ha smittet fra mor til barn, så det skjer nok veldig sjelden, sier Saugstad til forskning.no.

– Underkommuniseres i Norge

Barn ser generelt ut til å få mindre alvorlig koronasykdom enn voksne. Også spedbarn med covid-19-infeksjon kan ha få eller milde symptomer.

Men det har etter hvert kommet flere meldinger om syke spedbarn som gir grunn til bekymring. De beskriver nyfødte med blant annet feber og lungebetennelse.

Saugstad er med i et internasjonalt forskernettverk som diskuterer korona blant nyfødte. Han synes studien fra 14. april er en svært god oppsummering av forskningen hittil.

– Jeg synes det underkommuniseres i Norge at det kan være farlig også for nyfødte og spedbarn. Det er sjelden, men det kan være farlig. Det bør sies uten å skremme folk, sier han.

Legen sitter igjen med et inntrykk fra pressekonferanser av at helsemyndighetenes budskap er at nyfødte og andre barn ikke blir syke.

– Det er all grunn til et føre var-prinsipp også for gravide og nyfødte.

Det er fortsatt mye vi ikke vet om koronasykdom hos de aller minste barna, forteller lege og forsker Ola Didrik Saugstad.
Det er fortsatt mye vi ikke vet om koronasykdom hos de aller minste barna, forteller lege og forsker Ola Didrik Saugstad.

– Myndighetene følger med

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet sier Norge allerede følger en føre-var holdning for å beskytte gravide og nyfødte, som er ekstra utsatte for virusinfeksjoner generelt.

– Helsedirektoratet har kommunisert gjentatte ganger at personer i alle aldersgrupper kan bli alvorlig syke av koronavirussykdom, selv om det er sjelden at barn blir alvorlig syke, skriver Nakstad i en e-post til forskning.no.

– Fordi covid-19 er en ny og lite kartlagt sykdom kan det også være forhold rundt sykdomsutvikling og senskader som vi ikke kjenner til blant yngre pasienter.

– Ettersom flere blir smittet på verdensbasis, vil det trolig dukke opp flere eksempler på alvorlig sykdom også blant barn. Dette må vi følge tett både i forskningsmiljøene og på myndighetssiden.

Usikkert om korona overføres til fostre

Det er høyst usikkert hvordan de aller minste blir smittet med koronaviruset.

Nyfødte risikerer smitte. Men kan den lille også bli smittet før eller under fødselen?

Noen kinesiske babyer fikk påvist infeksjon under to døgn etter fødselen, selv om de ble født med keisersnitt og ble isolert fra moren rett etterpå. Forskerne mener de kan ha blitt smittet i mors liv, for eksempel via morkaken.

En del andre studier tyder derimot på at viruset ikke overføres fra mor til foster.

Her trengs det mer forskning, anbefaler de amerikanske forskerne.

Saugstad tror det er mer sannsynlig at nyfødte som har covid-19 har blitt smittet etter fødselen.

Noen land skiller nyfødte fra moren sin om hun har testet positivt for korona. Det gjør vi ikke i Norge og de fleste europeiske land.

– Da utsetter man altså den nyfødte for en liten risiko for å bli smittet, sier Saugstad.

Ettersom flere blir smittet på verdensbasis, vil det trolig dukke opp flere eksempler på alvorlig sykdom også blant barn, mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad
Ettersom flere blir smittet på verdensbasis, vil det trolig dukke opp flere eksempler på alvorlig sykdom også blant barn, mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

Vil skille mor og nyfødt barn

Men ekspertene er ikke helt enige seg imellom.

USA åpner for at mor og barn holdes fra hverandre, men diskuterer hvordan det bør gjøres.

Verdens helseorganisasjon mener på sin side at mødre og spedbarn kan dele rom og at moren kan amme, men at hun må vaske hender og bruke ansiktsmaske.

Manglende samsvar i anbefalingene illustrerer kunnskapshullene, mener forskerne som står bak oppsummeringen.

Det er ingen tegn hittil på at koronaviruset smitter gjennom morsmelk, men også her trengs det mer forskning.

Saugstad har tidligere i Tidsskrift for Den norske legeforening oppfordret til det drastiske tiltaket å skille mor og barn ved fødselen, men er usikker på om han fortsatt mener det like sterkt. De norske retningslinjene legger nå mer vekt på å lytte til mors mening i saken, slik også amerikanske helsemyndigheter anbefaler.

Registrerer norske gravide med covid-19

Forskningsoppsummeringen tar også for seg studier av gravide.

Blant annet en som viser at fire ble alvorlig syke og to kritisk syke blant 43 smittede gravide på to sykehus i byen New York i mars. Det er omtrent en like stor andel alvorlig syke blant andre voksne med sykdommen. Men andelen er litt lavere blant disse gravide, som selvsagt ikke representerer gravide med koronasykdom generelt.

Norske gravide som trenger sykehusinnleggelse på grunn av covid-19 skal registreres i Medisinsk fødselsregister, melder Folkehelseinstituttet. Informasjonen skal brukes i internasjonal forskning.

Referanse:

Kathleen M.Muldoonae mfl: SARS-CoV-2: Is it the Newest Spark in the TORCH? Journal of Clinical Virology, 14. april 2020. Doi: 10.1016/j.jcv.2020.104372.

Forbehold: Dette er en foreløpig versjon av artikkelen. Den har blitt fagfellevurdert, men kan bli endret fram til endelig publisering.

Powered by Labrador CMS