Det nye koronaviruset ser hittil ikke ut til å utgjøre en stor fare for mor eller foster i tredje trimester.
Det nye koronaviruset ser hittil ikke ut til å utgjøre en stor fare for mor eller foster i tredje trimester.

Smitter korona-viruset fra mor til foster?

De første studiene fra Kina hinter om at Covid-19-viruset ikke utgjør en stor trussel mot mor og foster.

På lørdag meldte den britiske avisa The Guardian om at en nyfødt baby var smittet av koronaviruset. Betyr det at viruset kan overføres fra mor til foster? Eller ble babyen smittet under fødselen?

Foreløpig er det umulig å si hva som skjedde med babyen i Storbritannia. Men undersøkelser fra Kina bidrar nå med litt mer informasjon om gravide.

Kinesiske forskere har gjort to små studier av fødende med koronainfeksjon.

De fant ingen tegn til at viruset hadde smittet over til fosteret i moras mage, eller at de nyfødte hadde helseproblemer. Det var heller ingenting som tydet på at viruset rammet mødrene spesielt hardt.

Dersom dette skulle vise seg å gjelde for gravide flest, er det overraskende gode nyheter.

Gravide er ofte sårbare

I utgangspunktet er det god grunn til å frykte at det nye koronaviruset, Covid-19, kan være spesielt dårlig nytt for gravide.

Under graviditeten er kvinnens immunsystem endret, og det skjer fysiske forandringer, som at mellomgulvet hever seg og at kroppen krever mer oksygen. Til sammen gjør dette at gravide kvinner i utgangspunktet er mer sårbare overfor luftveisinfeksjoner og lungebetennelser.

Tidligere epidemier har også vist dette i praksis.

37 prosent dødelighet

Både svineinfluensaen i 2009 og SARS-epidemien rammet gravide hardere enn normalbefolkningen.

Og under spanskesyken i 1918 var dødeligheten blant gravide svimlende 37 prosent, sammenlignet med 2,6 prosent i den generelle befolkningen, skriver Huijun Chen fra Wuhan University og en rekke kollegaer.

De presenterer altså nå resultatene av en liten studie av ni gravide som fødte mens de var syke av koronaviruset. Samtidig offentliggjøres en lignende undersøkelse av fire kvinner, utført av Yalan Liu og kollegaer fra Huazhong University of Science and Technology.

Fostervann og navlestrengsblod

Begge forskerteamene brukte data om kvinnenes sykdomsforløp, samt prøver av fostervann, navlestrengsblod, morsmelk og slim fra halsen til de nyfødte.

Alle de 13 mødrene i studiene hadde påvist Covid-19-infeksjon. De hadde ulike symptomer som feber, hoste, muskelsmerter og sår hals. Men ingen av dem fikk alvorlig lungeinfeksjon og ingen døde.

Alle unntatt én kvinne fødte med keisersnitt.

Ingen overføring til fosteret

Resultatene viste at de fødende kvinnenes symptomer ikke skilte seg fra symptomene hos andre smittede. Alle ble etter hvert friske.

De nyfødte babyene var friske. Et av barna hadde milde pusteproblemer i starten. To andre hadde utslett, men dette gikk over av seg selv og ingen av babyene trengte spesiell medisinsk behandling. De ble imidlertid isolert fra mødrene umiddelbart etter fødsel, for å unngå smitte.

Alle prøvene fra både fostervann, navlestrengsblod, morsmelk og slim fra babyens hals var negative. Forskerne fant altså ingen tegn til at viruset var blitt overført fra mora til fosteret i magen. Og spedbarna ble altså ikke smittet under fødselen.

Dette gjaldt også for kvinnen som fødte vaginalt. Men det ble ellers ikke tatt noen prøver av slim fra fødselskanalen til kvinnene i studien. Det er dermed ikke mulig å si noe generelt om risikoen for å smitte babyen igjennom en vanlig fødsel.

For små studier til å si noe sikkert

Ut ifra de to studiene, er det altså ingenting som tilsier at koronasmittede gravide blir mer alvorlig syk eller at smitten overføres til fosteret.

Men det er viktig å huske at det er snakk om svært små studier. De er ikke store nok til å utelukke at graviditet gjør noen kvinner mer utsatt for alvorlig koronasykdom, eller at viruset i noen tilfeller kan overføres til fosteret.

En annen sak er at de to studiene bare undersøkte gravide i slutten av tredje trimester. Vi vet altså ingenting om hva som kan skje tidligere i svangerskapet.

Her trengs det altså mye mer forskning, konkluderer forskerne.

Referanse:

Huijun Chen m. fl., Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records, The Lancet, mars 2020.

Yalan Liu m. fl., Infants Born to Mothers with a New Coronavirus (COVID-19), Frontiers in Pediatrics, mars 2020.

Powered by Labrador CMS