Mange norske barnevernssaker er blitt klaget inn til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (bildet). Professor Marit Skivenes sier at det ikke nødvendigvis betyr at det tas mange gale avgjørelser i Norge enn i andre land. – Vi er verken «versting» eller «besting». Det gjøres feil i våre systemer også, sier hun.
Mange norske barnevernssaker er blitt klaget inn til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (bildet). Professor Marit Skivenes sier at det ikke nødvendigvis betyr at det tas mange gale avgjørelser i Norge enn i andre land. – Vi er verken «versting» eller «besting». Det gjøres feil i våre systemer også, sier hun.

Flere land omtrent likt som Norge på omsorgsovertakelse for barn

Norsk barnevern blir kritisert for å ligge på topp når det gjelder å overta omsorgen for barn, men flere land ligger på samme nivå som Norge.

Publisert

Finland og Sverige er de landene som plasserer flest barn utenfor hjemmet, skriver Aftenposten.

I perioden 2014-2018 ble 10,4 av 1000 barn i Norge plassert utenfor hjemmet, ifølge tall fra International Handbook of Child Protection Systems. Dette gjelder både frivillige plasseringer og tvangsplasseringer.

Samme tall for Finland er 13,3, og i Sverige er tallet 12. Tyskland og Danmark er likt med Norge på statistikken.

Professor Marit Skivenes ved Centre for Research on Discretion and Paternalism ved Universitetet i Bergen sier til Aftenposten at det i alle land der staten går sterkt inn og beskytter barnas interesser, vil oppstå en spenning overfor foreldrenes rettigheter.

– Nå øker presset i flere land om å ta sterkere ansvar for barns rettigheter. Norge er i front på dette området. Derfor har vi fått en del kritikk. Vi har tatt den kampen, og det kan virke som det norske systemet har fått svi for det, sier hun til Aftenposten.

Ved utgangen av 2018 mottok 39 042 barn i Norge barnevernstiltak. Om lag 15.140 barn var plassert utenfor hjemmet av barnevernet, i både hjelpe- og omsorgstiltak.