På Korsvoll skole har elevene i år kartlagt trafikksikkerheten og reisevaner for egen skolevei i en egen mobilapp. Skolepatruljen passer på de mest belastede veiene. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix)
På Korsvoll skole har elevene i år kartlagt trafikksikkerheten og reisevaner for egen skolevei i en egen mobilapp. Skolepatruljen passer på de mest belastede veiene. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix)

Kraftig nedgang i antallet barn som blir skadd og dør i ulykker på skoleveien

Antallet barn som blir skadd eller dør i ulykker på vei til eller fra skolen, har gått ned med 70 prosent på ti år.

Mens det var 331 barn som ble skadd eller døde på skoleveien i 2007, hadde tallet sunket til 94 i 2016, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Toppåret siden 1991 var 1993 da 447 barn ble enten skadd eller døde på skoleveien.

Analysene av personskadeulykkene omfatter til sammen 2.080 barn i 1. til 10. klasse. I løpet av tiårsperioden har til sammen 16 barn mistet livet i ulykker på vei til eller fra skolen i Norge. Her er imidlertid informasjonen usikker for ti av ulykkene. Seks av ulykkene vet man at skjedde på skoleveien, sju av ulykkene kan også ha skjedd på vei til eller fra ulike aktiviteter eller klassekamerater, mens tre av ulykkene betegnes som usikre skoleveiulykker.

I de 16 dødsulykkene var det 13 gutter og 3 jenter. Fire av barna som døde var 16 år gamle, og ingen var under 8 år. Blant barn som ble skadd på skoleveien var det kun en liten overvekt av gutter, med 53 prosent.

Sju av dødsofrene var syklister, mens fire var passasjer i personbil. To kjørte lett motorsykkel, mens en kjørte moped, en var busspassasjer og en fotgjenger.

Ifølge TØI har det vært større nedgang i skadde og omkomne barn på skoleveien enn når man ser på alle skadde og omkomne i personskadeulykker i perioden. Det fastslås også at ettersom andelen omkomne og hardt skadde er lavere i personskadeulykker med barn på vei til og fra skolen, er ulykkene på skoleveiene i gjennomsnitt mindre alvorlige enn andre ulykker.

Powered by Labrador CMS