Familievernet arbeidet med nær 38 900 saker i fjor, og antallet saker har økt med 19 prosent fra 2014. Stadig flere barn deltar i meklingene, viser SSB-tall.
Familievernet arbeidet med nær 38 900 saker i fjor, og antallet saker har økt med 19 prosent fra 2014. Stadig flere barn deltar i meklingene, viser SSB-tall.

Flere meklinger med barn på familievernkontorene

Familievernet arbeidet med nær 38 900 saker i fjor, og antallet saker har økt med 19 prosent fra 2014. Stadig flere barn deltar i meklingene, viser SSB-tall.

I fjor var antall familievernsaker per tusen innbygger 7,3. Region Nord hadde flest saker per tusen innbyggere, med 10,3 saker, mens region Vest lå lavest, med 6,6, viser familieverntall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Uoverensstemmelser av ulikt slag mellom foreldre medførte i alt nesten 20 200 meklingssaker i 2018, det vil si lovpålagte meklinger ved samlivsbrudd.

Barn med i mekling

I alt 79 prosent av meklingene foregikk på familievernkontor, mens det i overkant av 4200 saker ble benyttet andre oppnevnte meklere. For kontorene innebar det en økning på i overkant av 400 saker fra 2017 til i fjor, mens det for de eksterne meklerne representerte en nedgang på vel 50 saker i perioden.

I vel 3200 av sakene i fjor (16 prosent) var også barn med. Denne andelen var på 9 prosent bare to år tidligere, i 2016.

I 2018 økte antall meklinger der barn deltok med 700 fra året før og representerer en økning på 28 prosent fra 2017. Denne økningen var tilknyttet meklinger på familievernkontorene.

Flest henvendelser fra kvinner

Familievernet mottok nær 29 700 nye saker i 2018. Dette er på samme nivå som året før, og en økning på vel 4300 saker, eller 17 prosent, i perioden fra 2014.

Nær halvparten av dem som hadde søkt hjelp for sakene familievernkontorene arbeidet med i fjor, var ugifte, mens 34 prosent var gift eller registrerte partnere, 10 prosent var skilt og vel 6 prosent separert.

To tredeler av dem som henvendte seg til et familievernkontor i fjor, var kvinner. Den viktigste grunnen til henvendelsene både for menn og kvinner, var parforholdet.

Powered by Labrador CMS