Forsker har sett på sammenhengen mellom perfeksjonisme og psykisk helse blant ulike grupper av ungdommer i Norge. Funnene blir presentert på et arrangement under Forskningsdagene. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)
Forsker har sett på sammenhengen mellom perfeksjonisme og psykisk helse blant ulike grupper av ungdommer i Norge. Funnene blir presentert på et arrangement under Forskningsdagene. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Hva er sammenhengen mellom perfeksjonisme og helse?

Aldri har nok ungdom slitt mer med prestasjonsangst, stress, depresjon og misnøye med egen kropp enn i dag.

Men når oppleves kravene så høye at det gir seg utslag i psykiske vansker?

Annett Victoria Stornæs er doktorgradsstipendiat ved Norges idrettshøgskole (NIH) og ser på sammenhengen mellom perfeksjonisme og helse. Hun er interessert i å finne ut av om det er noen unge som har større risiko for å bli syke av det å ville være veldig flinke hele tiden.

Perfeksjonisme er et mye brukt begrep i samfunnet. Det handler ikke bare om å strebe etter feilfrihet og sette ekstremt høye krav til egne prestasjoner, forklarer hun.

– Perfeksjonisme handler om kombinasjonen av å sette disse ekstreme standardene samtidig som at du er svært kritisk til deg selv, din adferd og hva du skal få til. Disse kravene og forventningene som mange unge kjenner på, er for veldig mange urealistiske og uoppnåelige ambisjoner, krav og forventninger i forhold til eget utgangspunkt og forutsetninger.

At perfeksjonisme kan være uheldig for den psykiske helsa, finnes det mye internasjonal forskning på, men få har sett på sammenhengen mellom perfeksjonisme og psykisk helse blant ulike grupper av ungdommer i Norge, og om det kan være forskjeller mellom ulike grupper.

Denne forskningen vil Stornæs snakke om på et arrangement som Rådet for psykisk helse arrangerer under Forskningsdagene 19. september på Litteraturhust.

Les mer på Forskningsdagenes nettsider.

Powered by Labrador CMS