Universitetslektorene Tryggve Andreassen og Kathrine Moen ved Nord universitet er to av artikkelforfatterne i boka. (Foto: Bjørnar Leknes)
Universitetslektorene Tryggve Andreassen og Kathrine Moen ved Nord universitet er to av artikkelforfatterne i boka. (Foto: Bjørnar Leknes)

Mot til å være barnehagelærer

– Studenter og ansatte må bli modigere til å formidle verdier, slik at de bedre kan stå i alle de ulike utfordringene som venter de, sier Tryggve Andreassen.

Sammen med kollega Kathrine Moen og seks andre forfattere har han bidratt til boken «Mot til å være barnehagelærer – verdier som omdreiningspunkt».

Boka er et resultat av et samarbeid mellom ansatte ved Nord universitet og Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH).

– Verdier er et område det er behov for å dekke bedre i utdanninga av nye barnehagelærere. Temaet er samtidig høyaktuelt, siden verdibegrepet blir veldig vektlagt i den kommende rammeplanen, sier Andreassen.

Tilgivelse, nestekjærlighet, vennskap og hvordan vi kan snakke med barna om døden er blant de mange viktige temaene i boka.