Barna hadde også litt høyere nivåer av hormonet oksytocin, som blant annet bidrar til å skape et emosjonelt bånd mellom mor og barn.
Barna hadde også litt høyere nivåer av hormonet oksytocin, som blant annet bidrar til å skape et emosjonelt bånd mellom mor og barn.

Mors stemme kan hjelpe mot smerter hos for tidlig fødte barn

Barna som fikk høre stemmen til mammaen sin imens blodprøver ble tatt, så ut til å føle mindre smerte.

Smertelindring hos små barn og premature er vanskelig. Disse barna har ikke et språk for å uttrykke smerte. Da er det vanskelig å vurdere hvor vondt de egentlig har det.

Faktisk mener flere norske forskere at disse barna ikke alltid får tilstrekkelig smertebehandling, noe forskning.no skrev om i 2017.

Forskere har også funnet flere måter å lindre smerten hos barna på. For eksempel er hud-mot-hud-kontakt mellom barnet og foreldrene lindrende i noen tilfeller.

– Vi ser at hvis vi gjør smertefulle prosedyrer, for eksempel blodprøver, mens barnet ligger hud-mot-hud, viser de mindre smerteuttrykk. Selv om foreldrene ikke kan holde barnet inntil seg, er deres berøring og stemmer utrolig viktig, sa intensivsykepleier og forsker Solfrid Steinnes til forskning.no i 2017.

Nå tyder ny forskning fra Sveits på at mors stemme i seg selv kan virke smertelindrende hos premature barn, melder den engelske nettavisen The Guardian.

Mindre målt smerte

Manuela Filippa ved University of Geneva og kollegaene studerte smerte hos 20 premature barn ved rutine-blodprøver.

Hvert barn ble undersøkt tre ganger til sammen. Barna ble tilfeldig delt inn i tre grupper hvor enten mor snakket til dem, sang til dem eller ikke var til stede ved akkurat disse undersøkelsene.

Forskerne målte smertenivået hos barna på tre ulike måter. Ved å se på ansiktsuttrykket deres, måle pulsen deres og oksygennivået deres.

Resultatene fra forskningen ble nylig publisert i tidsskriftet Scientific Reports.

Barnas smertenivå ble målt med en egen skala fra 0 til 21. Nivået hos barna som fikk høre morens stemme, falt fra 4,5 til 3 på smerteskalaen.

Selv om det er en ganske liten forandring, er den betydelig for barn i denne alderen, sier Filippa til The Guardian.

I tillegg så forskerne en økning av hormonet oksytocin hos barna som hørte stemmen til mammaen sin. Dette hormonet bidrar blant annet til å skape et følelsesmessig bånd mellom mor og barn.

– Det kan også virke beskyttende mot smerte, sier Filippa.

Forskerne så ingen betydelig nedgang i målt smerte hos barna da mor sang til dem.

Skal også forske på fars stemme

– Selv om nedgangen på smerteskalaen som følge av mors stemme er relativ liten, gitt hvor enkelt det er å ta i bruk, og uten kjente bivirkninger – noe alternative smertelindrende medisiner kan gi – er det å bruke mors stemme en lovende strategi for å lindre smerten hos barn som må gjennomgå rutinemessige medisinske behandlinger, sa Rebeccah Slater til The Guardian.

Hun er professor ved University of Oxford og ikke selv involvert i studien.

Filippa forteller at de ønsker å finne måter å lindre smerte på som ikke krever bruk av legemidler. De ville særlig se på effekten av foreldrenes stemme, siden det ikke alltid er mulig med kroppskontakt når barnet ligger på intensivavdeling.

I denne studien så de bare på effekten av mors stemme, men Filippa forteller at de også i er ferd med å undersøke effekten av stemmen til far.

Vanskelig å måle smerte

Fordi studien bare omfatter 20 barn, kan ikke forskerne slå fast at mors stemme bestandig vil ha smertelindrende effekt i slike situasjoner. Filippa påpeker selv til The Guardian at de trenger mer forskning hvor de benytter seg av flere måter å måle opplevd smerte på.

Smerteskalaer kan jo ikke alene gi et fullstendig bilde på barnets smerte. For eksempel gir skalaene først og fremst et bilde på akutt smerte, ikke vedvarende smerter over tid.

– Hvis du tenker deg at du som voksen slår tåa, så blir smertereaksjonen en annen enn om du har vedvarende smerter over tid. Det samme kan være for barn og nyfødte. De som har smerter over tid ser vi kanskje ikke så godt fordi de ytre tegnene flater ut etter hvert. De minste har jo så få krefter, sa Randi Dovland Andersen til forskning.no i 2017. Hun forsker på smerter hos barn som er under tre år.

Forskningen hennes har også vist at det er dårlig kvalitet på studiene som oppsummerer forskningen på de ulike smerteskalaene som brukes. Derfor er det vanskelig å sammenfatte resultatene:

– Studiene har derfor etter vårt syn ikke den vitenskapelige kvaliteten som skal til for å gi oss et godt kunnskapsgrunnlag for å velge de beste skalaene for å vurdere barns smerte. Det betyr at vi i dag ikke vet sikkert hvilke skalaer som er best til å vurdere smerter hos barn i ulike aldersgrupper, sa Andersen.

Referanse:

Filippa, M. m.fl: Maternal speech decreases pain scores and increases oxytocin levels in preterm infants during painful procedures. Scientific Reports (2021).

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS