Barn som bor Himalaya vokser mindre i høyden enn andre barn.
Barn som bor Himalaya vokser mindre i høyden enn andre barn.

Barn som bor i høyden, blir lavere

Ny global studie viser sammenheng mellom lavt oksygenopptak og lave barn.

Folk som bor i fjellene, er lavere enn de som bor langs kysten.

Dette har forskere visst en stund, og fenomenet er blitt koblet til mindre tilgang på næringsrik mat.

– Vekst sier noe om trivsel. Ugunstige leveforhold påvirker veksten, som for eksempel manglende ernæring under oppveksten, sier Pétur Benedikt Júliusson, forsker ved Folkehelseinstituttet og barnelege med hovedansvar for vekstkurver i Norge.

Men hvorfor blir barn som bor høyt over havet, vesentlig lavere enn resten av verdens befolkning?

Det skyldes ikke bare ernæring, skal vi tro ny en ny internasjonal studie.

Barn i norske fjellbygder

Det er mer enn 800 millioner mennesker i verden som lever 1500 meter over havet, eller høyere. Det utgjør rundt 12 prosent av verdens befolkning.

To tredjedeler av disse bor i Afrika og Asia. Dette er også de to regionene som har flest barn som ikke er så høye.

– Dette gjelder generelt ikke barn i Norge, sier Júliusson til forskning.no.

Det er rett og slett fordi det ikke bor særlig mange over 1500 meter over havet her.

Norske barn og unge synker likevel på lista over verdens høyeste, ifølge en stor undersøkelse som har kartlagt utviklingen av høyde og BMI i 200 land.

Selv om jentene er blitt en halv centimeter høyere og guttene nesten en centimeter siden 1985, er dette ganske lite sammenlignet med mange andre land i Europa. Les mer om dette i denne saken på forskning.no.

Veksten svikter i høyden

Forskerne kaller det stunting. På norsk heter det sviktende lengdevekst.

Tidligere forskning har vist at veksten svikter hvis barn er underernært eller blir syke.

Men denne gangen undersøkte forskerne også barn i fjellområder som hadde relativt gode levekår og som var mindre utsatt for underernæring og sykdom. Likevel ble de kortere.

Forskerne mener derfor veksten kan ha sammenheng med noe annet, nemlig oksygenopptak.

Barn i norske fjellbygder

Forskerne bak studien ønsker å finne tiltak som kan hjelpe barna med å vokse fullt ut. Hvis det ikke bare dreier seg om mat og ernæring, hvordan kan man ta motvirke den sviktende lengdeveksten?

– Derfor er det viktig å forstå hva høyde over havet har å si for hvordan barn vokser, sier forsker Kalle Hirvonen ved International Food Policy Research Institute (IFPRI) i en pressemelding. Han er en av forskerne bak den nye studien.

– Det at barn blir lavere, er ikke noe problem i seg selv, sier Petur Júliusson. Men det er en indikator på at levekårene ikke er best mulig.

Júliusson mener både metoden og størrelsen på den nye studien gjør at vi nå med større sikkerhet kan fastslå at det er en årsakssammenheng mellom oksygenopptak og lav vekst.

Tall fra en million barn

Forskerne undersøkte datamateriale fra 133 regionale undersøkelser i 59 lav- og mellominntektsland.

Undersøkelsene inkluderte nesten en million lengdemålinger av barn – fra de som bor på steder under havoverflaten, til de som bor nesten 6000 meter over havet.

Forskerne justerte for andre faktorer enn oksygenopptak, som for eksempel familiens økonomi og utdanningsnivå, sanitærforhold og sykdommer som kan påvirke veksten.

Mer velstående barn ble også lavere

I tillegg gjorde de mer omfattende undersøkelser av barn med gode oppvekstvilkår, det vil si barn som ble født på sykehus og som var blitt vaksinert, som hadde gode sanitærforhold og foreldre med relativt høy utdanning og god økonomi.

Alle disse faktorene til tross – analysene viste fremdeles at høyden over havet var den avgjørende faktoren for hvor mye eller lite barna vokser.

Derfor konkluderer forskerne med at veksten hemmes av såkalt kronisk hypoksi, som enkelt kan forklares som oksygenmangel.

Referanse:

Kaleab Baye og Kalle Hirvonen: Evaluation of Linear Growth at Higher Altitudes. JAMA Pediatriatics. August 2020. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.2386.

Powered by Labrador CMS