Innholdet på nettsidene bygger på aktuell forskning og er utarbeidet i samarbeid med praksisfeltet og Landsforeningen for barnevernsbarn. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix)
Innholdet på nettsidene bygger på aktuell forskning og er utarbeidet i samarbeid med praksisfeltet og Landsforeningen for barnevernsbarn. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix)

Ny nettside skal hjelpe unge med barnevernsbakgrunn

Hvordan er det for unge med barnevernsbakgrunn å tre inn i voksenlivet? KS har opprettet helt nye nettsider som skal hjelpe kommunene i arbeidet med barnevernsungdoms overgang til voksenlivet.

– Unge med barnevernsbakgrunn trenger, som andre ungdommer, støtte i overgangen til en voksentilværelse. Kommunene er sentrale aktører for dette, sier direktør for helse og velferd i KS, Åse Laila Snåre.

Både barnverntjenesten og NAV-kontoret kan gi ungdom mellom 18 og 23 år støtte og oppfølging. Når ungdom fyller 18 år, må de og barneverntjenesten ta stilling til om det fortsatt skal være tiltak i barnevernet.

– Bufdir og AVdir har  nylig laget felles retningslinjer for samarbeid og ansvarsdeling mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret. I disse retningslinjene er det et eget kapittel om ettervern. Vi håper den elektroniske arbeidsboka vil bli et nyttig supplement, sier Snåre. 

Powered by Labrador CMS